Hoppa säkert i studsmattor

Studsmattorna i trädgårdarna blir fler och fler. För säkert hoppande är skyddsnät och ensamhoppning två bra regler.

Tänk på det här:

  • Studsmattan ska vara CE-märkt.
  • Studsmattor större än 1,5 meter i diameter ska alltid ha skyddsnät.
  • Placera studsmattan stadigt på plan mark omgiven av ett mjukt underlag med ett avstånd på minst 2 meter till fasta föremål.
  • Följ den information som tillverkaren levererar med studsmattan.
  • Kontrollera studsmattan regelbundet och använd den inte om det finns trasiga delar.

Placera studsmattan stadigt på plan mark omgiven av ett mjukt underlag, till exempel sand eller gräs. Se till att det är minst två meter till träd, stenar, byggnader och andra fasta föremål. Området under studsmattan är ett område där det inte ska vara några barn, leksaker eller andra saker när någon hoppar.

Kontrollera att alla delar är hela

Inför första hoppandet för säsongen ska du kontrollera att studsmattan är rätt ihopsatt och att alla delar är hela. Byt till exempel ut kantskydd (vadderat skydd som täcker fjädrarna och ramen) och skyddsnät om de inte är hela. Om barn ska hoppa är det bra om en vuxen gör några provhopp först.

Kontrollera studsmattan regelbundet för att se att den fortfarande är hel. Använd inte studsmattan om det finns trasiga delar. Om du behöver ersätta trasiga delar, se till att du skaffar delar som är avsedda för din studsmatta.

Hoppa en i taget

Många skador beror på att barn kolliderar under hoppandet och enda sättet att undvika detta är att de hoppar ensamma. Små barn har inte ett fullt utvecklat balanssinne. Därför bör de inte hoppa själva på mattan och under övervakning av en vuxen. Tänk också på att hålla mattan torr för att undvika att man halkar.

Senast granskad 2 mars 2022