Fortbildning i konsumenträtt

Här finns en e-kurs som riktar sig till dig som arbetar med frågor inom konsumenträtt.

E-kurs om konsumenträtt

Den digitala utbildningen går igenom avtalslagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen. Lagarna presenteras i varsin animerad film med tillhörande övningsfrågor.

Kursen är ett fortbildningsmaterial som riktar sig till dig som i ditt yrke arbetar med konsumenträttsliga frågor. Tillsammans tar utbildningarna cirka fyra timmar och ger dig grundläggande kunskaper om några av våra vanligaste konsumenträttsfrågor. 

Till e-kursen om Konsumenträtt

Senast granskad 28 april 2020