Fortbildning i konsumenträtt

Här finns en e-kurs som riktar sig till dig som arbetar med frågor inom konsumenträtt.

E-kurs om konsumenträtt

Den digitala utbildningen går igenom avtalslagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen. Lagarna presenteras i varsin animerad film med tillhörande övningsfrågor.

Kursen är ett fortbildningsmaterial som riktar sig till dig som i ditt yrke arbetar med konsumenträttsliga frågor. Tillsammans tar utbildningarna cirka fyra timmar och ger dig grundläggande kunskaper om några av våra vanligaste konsumenträttsfrågor. 

Innehållet har uppdaterats 2022 och innehåller den nya konsumentköplagen.

Till e-kursen om Konsumenträtt

Senast granskad 27 juni 2024