Fortbildning i konsumenträtt

Här finns en e-kurs som riktar sig till dig som arbetar med frågor inom konsumenträtt.

E-kurs om konsumenträtt

Den digitala utbildningen går igenom Avtalslagen, Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Distansavtalslagen. Lagarna presenteras i varsin animerad film med tillhörande övningsfrågor.

Kursen är ett fortbildningsmaterial som riktar sig till dig som i ditt yrke arbetar med konsumenträttsliga frågor. Tillsammans tar utbildningarna cirka tre timmar och ger dig grundläggande kunskaper om några av våra vanligaste konsumenträttsfrågor.

Till e-kursen om Konsumenträtt

 

Senast granskad 9 januari 2019