Fortbildning i konsumenträtt

Konsumentverket har fyra e-utbildningar för dig som undervisar i konsumenträtt. Vi har även filmade föreläsningar på samma tema.

Utbildningar om konsumenträtt

De digitala utbildningarna handlar om Avtalslagen,
Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Distansavtalslagen. Varje utbildning presenterar en lag i form av en animerad film med tillhörande övningsfrågor.

Utbildningarna är ett fortbildningsmaterial som riktar sig till dig som i ditt yrke arbetar med konsumenträttsliga frågor. Tillsammans tar utbildningarna cirka tre timmar och ger dig grundläggande kunskaper om några av våra vanligaste konsumenträttslagar.

Introduktionsutbildning om avtalsrätt

Introduktionsutbildning om konsumentköplagen

Introduktionsutbildning om konsumenttjänstlagen

Introduktionsutbildning om distansavtalslagen

Filmade föreläsningar om konsumenträtt

Filmerna nedan ger dig en bra grund i konsumenträtt. De är filmade av Konsumentverket och är mellan 25 minuter till 1,5 timme långa.    

Senast granskad 31 januari 2018