Fortbildning i konsumenträtt

Här finns en e-kurs som riktar sig till dig som arbetar med frågor inom konsumenträtt. Vi har även filmade föreläsningar på samma tema.

E-kurs om konsumenträtt

Den digitala utbildningen går igenom Avtalslagen, Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Distansavtalslagen. Lagarna presenteras i varsin animerad film med tillhörande övningsfrågor.

Kursen är ett fortbildningsmaterial som riktar sig till dig som i ditt yrke arbetar med konsumenträttsliga frågor. Tillsammans tar utbildningarna cirka tre timmar och ger dig grundläggande kunskaper om några av våra vanligaste konsumenträttsfrågor.

Till e-kursen om Konsumenträtt

Filmade föreläsningar om konsumenträtt

Filmerna nedan ger dig en bra grund i konsumenträtt. De är filmade av Konsumentverket och är mellan 25 minuter till 1,5 timme långa.    

Senast granskad 31 januari 2018