Fortbildning i konsumenträtt

Här finns en e-kurs som riktar sig till dig som arbetar med frågor inom konsumenträtt.

E-kurs om konsumenträtt

Den digitala utbildningen går igenom avtalslagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen. Lagarna presenteras i varsin animerad film med tillhörande övningsfrågor.

Kursen är ett fortbildningsmaterial som riktar sig till dig som i ditt yrke arbetar med konsumenträttsliga frågor. Tillsammans tar utbildningarna cirka fyra timmar och ger dig grundläggande kunskaper om några av våra vanligaste konsumenträttsfrågor. 

Innehållet har uppdaterats 2022 och innehåller den nya konsumentköplagen.

Till e-kursen om Konsumenträtt

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 1 mars 2022