Skolmaterial för årskurs 4–6

Skolmaterialen för årskurs 4-6 tar bland annat upp ämnena mat, hälsa, ekonomi, miljö och konsumenträttigheter.

Smarta val tar upp ämnena mat, hälsa, ekonomi och miljö. Syftet med materialet är att eleverna ska reflektera och lära sig mer om de val som man ställs inför som konsument. 

Materialet överensstämmer med Lgr22, kursplanen för hem- och konsumentkunskap, årskurs 1–6 och har producerats i samverkan med yrkesverksamma lärare.

Läs mer om Smarta val

Senast granskad 14 februari 2023