Skolmaterial för åk 4–6

Skolmaterialen för årskurs 4-6 tar bland annat upp ämnena mat, hälsa, ekonomi, miljö och säkerhet på fritiden.

Smarta val är ett tryckt material som tar upp ämnena mat, hälsa, ekonomi och miljö. Syftet med materialet är att eleverna ska reflektera och lära sig mer om de val som man ställs inför som konsument. Materialet är framtaget av Konsumentverket i nära samarbete med hem- och konsumentkunskapslärare. Smarta val är mycket omtyckt och beställs i cirka 75 000 exemplar varje år. 
Läs mer om Smarta val

Säkerhet på fritiden är en broschyr som syftar till att eleverna ska bli mer medvetna om vad de kan göra för att undvika att skada sig på fritiden. Materialet är framtaget av expert inom produkt- och tjänstesäkerhet och kommunikatörer på Konsumentverket.
Läs mer om Säkerhet på fritiden

Senast granskad 26 oktober 2016