Skolmaterial för årskurs 4–6

Skolmaterialen för årskurs 4-6 tar bland annat upp ämnena mat, hälsa, ekonomi, miljö och säkerhet på fritiden.

Smarta val tar upp ämnena mat, hälsa, ekonomi och miljö. Syftet med materialet är att eleverna ska reflektera och lära sig mer om de val som man ställs inför som konsument. Smarta val tar utgångspunkt i Lgr 11. Yrkesverksamma lärare har medverkat i processen.

Läs mer om Smarta val

Säkerhet på fritiden är en broschyr som syftar till att eleverna ska bli mer medvetna om vad de kan göra för att undvika att skada sig på fritiden. 

Läs mer om Säkerhet på fritiden

Senast granskad 1 mars 2022