Andra som kan hjälpa konsumenter

Lättläst Du har kommit till en lättläst sida.
Om du vill klaga till en säljare,
men är osäker på hur du ska göra,
kan du få råd av Hallå konsument.

Hallå konsument är en upplysningstjänst och
en webbplats.

Du kan kontakta Hallå konsument på flera sätt.
Du kan ringa, mejla eller chatta. 
Du kan också gå in på webbplatsen och läsa själv.

Kontakta oss på webbplatsen Hallå konsument

Om försäkringsfrågor, bankfrågor, el, telefoni och internet

Det finns några konsumentorganisationer
som kan hjälpa dig om det handlar om
försäkringar, bankfrågor,
elfrågor, telefoni och internet.

Läs mer hos:

Konsumenternas vägledning om bank och försäkring

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Telekområdgivarna

Länkarna leder till sidor som inte är lättlästa.

Senast granskad 22 oktober 2019