Anmäla ett företag

Lättläst Du har kommit till en lättläst sida.
Du kan anmäla ett företag till oss om företaget
bryter mot lagarna som skyddar konsumenter.

När du gör en anmälan till Konsumentverket
får du inte hjälp med just ditt problem.

Men din anmälan är ändå viktig. 

Den kan göra att lagar och regler förändras. 
Då blir det bättre för alla konsumenter 
i framtiden.

Det här kan du anmäla till oss

Om du ser reklam eller annonser
som lurar konsumenter.

Om du hittar en vara 
som är skadlig för konsumenter.

Om du har fått fel pris
eller skrivit under ett avtal som är fel.

Om du inte fått den hjälp du har rätt till
när ett tåg eller flyg 
blivit försenat eller inställt.

Om du inte fått den assistans du har rätt till
på ett tåg eller ett flyg,
när du har ett funktionshinder

E-postreklam du inte beställt, 
så kallad spam.

Allt det här är exempel på problem 
som du kan anmäla till oss.

Skicka anmälan

Du skickar anmälan med post till:

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

Du kan också skicka din anmälan på e-post till: konsumentverket@konsumentverket.se 

Det här ska din anmälan innehålla

Namnet på företaget eller produkten
som du vill anmäla.

Skicka gärna med ett exempel 
som en annons, ett avtal eller en förpackning.

Om det är reklam i radio eller tv som du vill anmäla
ska du tala om vilken dag, vilken tid 
och i vilken kanal som du såg reklamen.
Du ska också säga vilken produkt som reklamen handlade om.

Du får vara anonym i anmälan

Du behöver inte säga vad du heter när du anmäler.
Men det är bra för oss
om du talar om för oss vad du heter 
och hur vi kan kontakta dig.
Då kan vi fråga dig 
om vi vill veta mer om din anmälan.

Viktigt att veta

Konsumentverket är en statlig myndighet.
Det betyder att all post som vi får är allmänna handlingar.
Alla som vill får läsa en allmän handling.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 25 september 2023