Om Konsumentverket

Lättläst Du har kommit till en lättläst sida.
Konsumentverket är en statlig myndighet
som arbetar för konsumenter. På Konsumentverket
arbetar ungefär 190 personer.

Riksdag och regering bestämmer 
hur Konsumentverket ska arbeta.
Riksdag och regering bestämmer konsumentpolitiken.

Vår chef är generaldirektör 
och även Konsumentombudsman, KO.

Konsumentverket ska se till 
att det som du köper inte skadar dig,
och att reklam inte lurar dig. 
Vi ska också se till att säljare 
och producenter följer lagar och regler.

Du kan anmäla en säljare 
som bryter mot lagarna till oss.

Vad är en konsument?

Du som köper varor är konsument.
De som gör varorna är producenter
och de som säljer varorna är säljare.

Viktigt att veta

Konsumentverket är en statlig myndighet.
Det betyder att all post som vi får 
är allmänna handlingar.
Alla som vill det, får läsa en allmän handling.

Senast granskad 25 september 2023