Så kan KO hjälpa dig

Lättläst Du har kommit till en lättläst sida.
Konsumenter kan anmäla företag som bryter
mot lagen. Då anmäler du till Konsumentverket.

Konsumentombudsmannen, KO, hjälper ibland konsumenter
om KO tycker att en anmälan är extra viktig
eller intressant. 
Då kan KO ta ditt ärende till domstol.

KO tar bara frågor som KO tror kommer att vara viktiga för lagen.
Om KO tar ditt ärende  till domstol
betalar staten vad rättegången kostar.

Du kan söka om att KO ska vara ditt ombud i en rättegång.

Du söker till
Konsumentombudsmannen, KO
Box 48
651 02 Karlstad

Viktigt att veta

Konsumentverket är en statlig myndighet.
Det betyder att all post som vi får är allmänna handlingar.
Alla får läsa en allmän handling.

Senast granskad 25 september 2023