Vill du klaga på något som du köpt?

Lättläst Du har kommit till en lättläst sida.
Om du köpt något som sedan går sönder
eller om det är något fel på det du köpt,
kan du klaga i affären.

I konsumentköplagen står vad du som konsument
har rätt till.

Här är länkar till texter om dina rättigheter 
när det blir problem.

Texterna finns på vår webbplats hallåkonsument.se: 

Klaga på en vara

Klaga på en tjänst

Ångra ett köp

Om Konsumentverkets vägledning på hallåkonsument.se

Konsumentvägledarna i kommunerna kan hjälpa dig

I många kommuner arbetar konsumentvägledare.
De kan också hjälpa dig om du får problem med något du köpt.
Konsumentvägledarna får sin utbildning 
av oss på Konsumentverket.

Sök efter konsumentvägledare i din kommun på vår webbplats hallåkonsument.se

Senast granskad 25 september 2023