Lediga tjänster

Du hittar Konsumentverkets lediga tjänster och söker jobb direkt i vårt e-rekryteringsverktyg. Välkommen med din ansökan!

Lediga tjänster och praktikplatser i e-rekryteringsverktyget 

Varje tjänst måste sökas var för sig, inom angiven tid. Om det var länge sedan du sökte en tjänst eller uppdaterade din profil, kan du blivit borttagen från databasen. Detta innebär att du behöver registrera dig på nytt.

Prenumerera på lediga tjänster

Du kan prenumerera på lediga tjänster hos oss via vårt e-rekryteringsverktyg

Lediga tjänster annonseras alltid på Konsumentverkets anslagstavla, ofta på rekryteringswebbplatser, i tidningar och via sociala medier.

Offentlighetsprincipen gäller även för ansökningshandlingar

Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Bisyssla

Viktigt att känna till för dig som söker arbete hos oss är att det inom staten finns begränsningar när det gäller bisysslor.

Regleringen kring bisysslor syftar till att säkerställa att privata intressen inte kolliderar med den statliga anställningen, på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende rubbas.

Med bisyssla avses en verksamhet som du som anställd bedriver vid sidan om din statliga anställning. En bisyssla kan avse ett tillfälligt uppdrag eller en fast anställning hos en annan arbetsgivare eller att du har en egen firma. Verksamheten kan vara betald eller obetald.

Kontakta HR-enheten

Telefon växel: 0771–42 33 00

Senast granskad 10 november 2017