Lediga tjänster

Du hittar Konsumentverkets lediga tjänster och söker jobb direkt i vårt e-rekryteringsverktyg. Välkommen med din ansökan!

Prenumerera på lediga tjänster

Prenumerera gärna på våra lediga tjänster

Lediga tjänster annonseras alltid på Konsumentverkets anslagstavla, ofta på rekryteringswebbplatser, i tidningar och via sociala medier.

Lär dig mer om Konsumentverket som arbetsgivare

Ansökningar och offentlighetsprincipen

Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Bra att känna till om bisysslor

Viktigt att känna till när du söker arbete hos oss är att det inom staten finns begränsningar när det gäller bisysslor. Regleringen kring bisysslor syftar till att säkerställa att privata intressen inte kolliderar med den statliga anställningen, på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende rubbas.

Med bisyssla avses en verksamhet som du som anställd bedriver vid sidan om din statliga anställning. En bisyssla kan avse ett tillfälligt uppdrag eller en fast anställning hos en annan arbetsgivare eller att du har en egen firma. Verksamheten kan vara betald eller obetald.

Senast granskad 13 januari 2020