Lediga tjänster

Du hittar Konsumentverkets lediga tjänster och söker jobb direkt i vårt e-rekryteringsverktyg. Välkommen med din ansökan!

Lediga tjänster och praktikplatser i e-rekryteringsverktyget 

Varje tjänst måste sökas var för sig, inom angiven tid. Om det var länge sedan du sökte en tjänst eller uppdaterade din profil, kan du blivit borttagen från databasen. Detta innebär att du behöver registrera dig på nytt.

Prenumerera på lediga tjänster

Du kan prenumerera på information om lediga tjänster hos oss via vårt e-rekryteringsverktyg

Lediga tjänster annonseras alltid på Konsumentverkets anslagstavla, ofta på rekryteringswebbplatser, i tidningar och via sociala medier.

Offentlighetsprincipen gäller även för ansökningshandlingar

Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Kontakta HR-enheten

Telefon växel: 0771–42 33 00

Senast granskad 7 november 2016