Lediga tjänster

Du hittar Konsumentverkets lediga tjänster och söker jobb direkt i vårt e-rekryteringsverktyg. Välkommen med din ansökan!

Har du skyddade personuppgifter? Då ska du inte söka jobb hos oss via det digitala rekryteringsverktyget. Du är välkommen med din ansökan via rekommenderat brev till Konsumentverkets HR-enhet på adress:

HR-chef
Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

Lediga tjänster

Prenumerera på lediga tjänster

Prenumerera gärna på våra lediga tjänster

Lediga tjänster annonseras alltid på Konsumentverkets anslagstavla, ofta på rekryteringswebbplatser och via sociala medier i tidningar.

Lär dig mer om Konsumentverket som arbetsgivare

Ansökningar och offentlighetsprincipen

Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Bisysslor

Inom staten finns det regleringar när det gäller bisysslor, som kan vara bra att känna till när du söker jobb hos oss. Regleringen kring bisysslor syftar till att säkerställa att privata intressen inte kolliderar med den statliga anställningen, på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende rubbas.

Med bisyssla avses en verksamhet som du som anställd bedriver vid sidan om din statliga anställning. En bisyssla kan avse ett tillfälligt uppdrag eller en fast anställning hos en annan arbetsgivare eller att du har en egen firma. Verksamheten kan vara betald eller obetald.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 1 november 2023