Adam, utredare

Adam står vid skrivbord

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar som utredare på enheten för produktsäkerhet med tillsyn mot företag för att säkerställa att varor och tjänster som tillhandahålls konsumenter är säkra och inte utgör risk för personskada.

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

– Det är en blandning mellan handläggning av tillsynsärenden där jag till exempel begär in dokumentation från näringsidkare som visar att produkten är säker eller att jag skickar ett varuprov till något testlabb, så att de får granska om varan uppfyller gällande krav. Jag har avstämningsmöten med kollegor och kontakter med andra myndigheter.

Vilka är de bästa sakerna med ditt jobb?

– Jag har intressanta arbetsuppgifter inom olika områden där det är olika lagstiftningar och standarder som tillämpas, beroende på vad det är för produkt det handlar om. Det är alltid något nytt i mitt jobb som utmanar mig.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– Det är viktigt att man har förståelse för vad det centrala är i det som ska utredas och att man har de kunskaper som krävs för att leverera ett bra jobb.

Varför valde du Konsumentverket?

– För att bidra till att skapa en bättre konsumentvardag och hjälpa till att skydda konsumenter (särskilt äldre och barn) från farliga varor och tjänster.

Vad är bra med att arbeta på Konsumentverket?

– Jag har tur faktiskt att jag jobbar på en sådan arbetsplats. Alla medarbetare är trevliga och omtänksamma. Dessutom har jag en arbetsgivare som strävar efter att skapa en bra arbetsmiljö där det finns en plats för alla oavsett vad man har för bakgrund.

 

Senast granskad 9 april 2024