Gunnar, processråd

Gunnar, medarbetare på Konsumentverket

Vad jobbar du med?

– Jag arbetar som processråd på KO-sekretariatet där jag företräder Konsumentombudsmannen, KO. Vi tar upp ärenden om felaktig marknadsföring (reklam) och företags oskäliga avtalsvillkor gentemot konsumenter. Vi utfärdar förelägganden och driver mål i domstol. Målen om felaktig reklam eller oskäliga avtalsvillkor drivs i Patent- och marknadsdomstolen. KO kan också, efter ansökan från en enskild konsument, bevilja KO-biträde och driva konsumentens talan i allmänna domstolar. KO-biträde beviljas bara om det finns ett intresse för den framtida rättsutvecklingen i en viss fråga eller om frågan är av särskilt stort konsumentintresse. I speciella fall kan KO företräda en stor grupp konsumenter vid en grupptalan mot en näringsidkare.

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

– Mycket av det dagliga arbetet innebär skrivande av förelägganden till företag och av stämningsansökningar och yttranden till domstolar. KO driver ett tjugotal mål i domstol varje år och utfärdar ungefär lika många förelägganden. Varje fall är omfattande och i de fall vi driver ärenden till domstol krävs mycket arbete i samband med rättegångar. En hel del tid ägnar vi åt inläsning. Vi har också en del kontakter med media och svarar på remisser bland annat. Vi som jobbar på KO-sekretariatet har ett nära och givande samarbete.

Vilka är de bästa sakerna med ditt jobb?

– Det känns tillfredsställande när man fört en process och fått en relevant och bra skriven dom. Egentligen tycker jag att bra skrivna domskäl ofta är viktigare än själva utfallet i domen, eftersom domskälen ger besked om vad som ska gälla i framtiden och blir något man kan förhålla sig till. Att vi sedan vinner målet är förstås extra grädde på moset.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– Noggrannhet tror jag är en viktig egenskap, liksom tålamod eftersom vissa rättsprocesser kan ta ganska lång tid. Jag tror också att det är viktigt att ha juridisk fantasi, att kunna se olika möjligheter i en given situation.

Varför valde du Konsumentverket?

– Jag tycker det är utvecklande att byta arbetsuppgifter ibland och jobbet på Konsumentverket lät spännande och arbetsuppgifterna trevliga. Att Konsumentverket ligger i Karlstad är förstås ett extra plus eftersom jag tycker att Karlstad är en trevlig och bra stad att bo i.

Vad är bra med att arbeta på Konsumentverket?

– Det är trevliga arbetskamrater och intressanta rättsfrågor. Juridiken är ganska speciell, och avgörandena från de mål vi driver har ofta stor betydelse för många. En annan sak som är bra med Konsumentverket är att vi har så många olika yrkesgrupper hos oss. Det ger inspiration i arbetet.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 9 april 2024