Mattias, tjänstedesigner

Mattias, medarbetare på Konsumentverket

Vad arbetar du med?

– Jag jobbar som tjänstedesigner på enheten Digitala tjänster. Vi ansvarar för utveckling av Konsumentverkets webbplatser och digitala verktyg. Vi är en stödenhet i verksamheten och ser till att de insatser som skall göras digitalt genomförs på bästa sätt för målgruppen och att lösningen är tekniskt välgjord, säker och stabil.

Hur kan en dag på Konsumentverket se ut för dig?

– I min roll är huvudfokus att förstå målgruppens problem och behov. Vanliga aktiviteter för detta är att planera och genomföra tester. Testerna bygger ofta på prototyper baserade på problem och lösningar från workshops med intressenter inom Konsumentverket. Att planera och genomföra workshops är en vanlig aktivitet, liksom avstämningsmöten för att följa utvecklingen av våra produkter och tjänster.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Jag gillar att hitta och testa lösningar för de behov vi ser hos målgruppen. Just idé-fasen tycker jag är extra stimulerande, när man identifierat de viktigaste problemen och sedan utvecklar idéer om hur det kan lösas.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– Samarbete är ett viktigt inslag. Det måste finnas tid och möjlighet att jobba tillsammans med berörda inom verksamheten för att nå de mål vi har i vårt uppdrag. Viktigt också att vi har bra verktyg för att jobba digitalt, bland annat för att kunna genomföra workshops på distans. En annan sak är tillgång till information från målgruppen. Att samla en testpanel för tester och intervjuer kan vara en utmaning, men är extra viktigt i vårt arbete.

Varför valde du Konsumentverket?

– Jag tyckte arbete inom en myndighet kändes spännande och något jag hade väldigt lite koll på. Det verkade också vara en myndighet som är väldigt öppen för nytänkande och som är i en fas där man vill hitta nya arbetssätt och metoder. Det känns bra att samtidigt göra lite samhällsnytta också.

Vad är bra med att arbeta på Konsumentverket?

– Jag gillar att det finns en vilja att utvecklas, att modernisera arbetssätt. På enheten är vi några som verkligen brinner för nya arbetsmetoder och designfokuserad produktutveckling.

Senast granskad 16 mars 2021