Öppna data

Här hittar du information från oss som är tillgänglig som öppna data. Öppna data är information som vem som helst får använda, återanvända och distribuera. Syftet är att fler ska kunna använda informationen och att den ska skapa fler och större nyttor.

Ansvarig för öppna data på Konsumentverket är vår verksjurist. Du kan kontakta henne genom att ringa vår växel.

Öppna data i bokstavsordning

När du klickar på en rubrik i listan nedan kommer du till en ny sida. Under rubriken Distributioner klickar du på xlsx-filen och kommer då vidare till sidan där du kan ladda ner filen med vår öppna data.

Relaterad information om öppna data

Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

På den nationella dataportalen för öppna data hittar du våra och andra organisationers öppna data. Du kan också läsa och lära mer om öppna data och hur de kan användas. 

Licens

Vi använder oss av licensen Creative commons 0 (CC0) för vår öppna data. Creative commons 0 (CC0), innebär att du får använda datan fritt utan att ange Konsumentverket som källa.
Senast granskad 3 november 2023