Beräknade hushållskostnader

Vet du hur mycket pengar du lägger på mat och kläder en genomsnittlig månad? Eller hur mycket ditt hushåll lägger på toapapper och tvättmedel? För att få koll på din vardagsekonomi är det bra att göra en budget. Använd gärna våra beräkningar som exempel när du uppskattar dina kostnader.

Konsumentverket räknar varje år ut hur mycket pengar hushållen kan behöva lägga på mat och andra saker. Det kallar vi beräknade hushållskostnader. Vi gör prognosen utifrån ålder, kön och hushållets storlek. Vi utgår från vad som vanligtvis behövs för att leva ett bra vardagsliv, oberoende av hushållets inkomster. Det handlar varken om överkonsumtion eller nödtorft.

Det här ingår i kostnaderna

Ett cirkeldiagram som visar vilka hushållskostnader som ingår i beräkningarna och vilka kostnader som inte ingår.

I myndighetens beräkning av hushållskostnader ingår en rad produkter: mat, el, kläder, hygienartiklar, möbler, städartiklar, tv och telefon med mera.

Det finns flera stora kostnader som myndigheten inte tar med: boende, resor till och från arbetet, semesterresor eller semesterboenden, tandvård och medicinkostnader. Det är viktigt att känna till när du använder dig av de beräknade kostnaderna för hushåll, oavsett om du gör en budget för din egen familj eller om du arbetar med ekonomiskt stöd eller beräknar låneutrymmet för den som söker lån. 

Ökade kostnader

Beräkningarna ska ses som ungefärliga kostnader och vanligtvis brukar det inte vara så stora förändringar från år till år. Flera oväntade händelser inträffade i vår omvärld under 2022 som har påverkat priserna för bland annat mat, drivmedel och el kraftigt. Beräkningarna för 2022 togs fram innan dessa händelser ägde rum och siffrorna för 2022 blev därför snabbt inaktuella. Det gör att prognosen för 2023 visar en stor kostnadsökning för framför allt mat och el jämfört med 2022 års siffror. Du som använder beräkningarna kan behöva justera siffrorna om ytterligare händelser inträffar under 2023 som påverkar kostnadsläget.

Kostnadsberäkningar 2023

Konsumentverkets kostnadsberäkningar för 2023 gällande livsmedelskostnader och hushållskostnader.

Använd beräkningarna som exempel

Se de beräknade kostnaderna som exempel när du uppskattar dina egna kostnader. Om du till exempel ofta köper nya kläder kan du behöva öka kostnaden i din budget. Om du däremot sällan köper nytt ska du troligtvis minska kostnaden jämfört med Konsumentverkets beräkning.

Magasinet Koll på pengarna

I magasinet Koll på pengarna kan du se beräkningar för hushållets kostnader, exempelvis hemförsäkring, förbrukningsvaror och hemutrustning.

Koll på pengarna

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentverket tipsar om hur du kan planera din ekonomi och göra en egen budget. Här finns tabeller med beräknade kostnader för till exempel mat, kläder, mobiltelefon och hemutrustning.

Senast granskad 25 november 2022