Beräknade hushållskostnader

Vet du hur mycket pengar du lägger på kläder och skor en genomsnittlig månad? Eller hur mycket ditt hushåll lägger på förbrukningsvaror som toapapper, rengöringsmedel och led-lampor? För att få koll på din vardagsekonomi är det bra att göra en budget. Använd gärna våra beräkningar som exempel när du uppskattar dina kostnader.

Konsumentverket gör varje år beräkningar för vad en rimlig kostnad kan vara för några av de vanligaste utgifterna i ett hushåll. Vi beräknar utifrån ålder, kön eller hushållsstorlek. Vi utgår ifrån vad som vanligtvis behövs för att leva ett bra vardagsliv, oberoende av hushållets inkomster. Det handlar varken om överkonsumtion eller nödtorft.

Under året har flera oväntade händelser inträffat i vår omvärld som påverkat priserna för bland annat livsmedel, drivmedel och energi kraftigt. Beräkningarna för 2022 togs fram innan dessa händelser ägde rum. Konsumentverket kommer inte att ta fram några nya beräkningar för 2022. Däremot räknar vi med att årets prisförändringar sannolikt kommer att påverka de konsumentprisindex och prismätningar som vi använder som underlag för Konsumentverkets beräknade hushållskostnader för 2023.

Magasinet Koll på pengarna

I magasinet Koll på pengarna kan du se beräkningar för hushållets kostnader, exempelvis hemförsäkring, förbrukningsvaror och hemutrustning.

Koll på pengarna

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentverket tipsar om hur du kan planera din ekonomi och göra en egen budget. Här finns tabeller med beräknade kostnader för till exempel mat, kläder, mobiltelefon och hemutrustning.

Vad beräkningarna baseras på

Hushållskostnaderna är beräknade för bland annat mat, kläder, personlig hygien, mobiltelefon, försäkringar och fritidsaktiviteter. Beräkningarna utgår ifrån en utrustad hyreslägenhet, och att personerna i hushållet är friska och inte har en funktionsvariation som innebär extra kostnader.

Använd beräkningarna som exempel

Se de beräknade kostnaderna som exempel när du skattar dina egna kostnader. Om du ofta köper nya kläder, fast du egentligen inte behöver, kanske du ska öka kostnaden i din budget. Om du däremot köper kläder sällan, eller ofta second-hand, ska du troligtvis minska kostnaden jämfört med Konsumentverkets beräkning.

Senast granskad 2 november 2021