Flytta hemifrån eller bo kvar hemma

Vad kostar det att flytta hemifrån? Hur mycket är rimligt att betala för en ungdom som bor kvar hemma? Här finns en beräkning av vad det kan kosta för en 20-åring att bo hemma, jämfört med att flytta hemifrån.

Vårt exempel visar kostnader för en 20-åring, som har en egen inkomst och bor i en mellanstor stad. Hemma hos föräldrarna bor hon eller han i ett hushåll med fyra personer i en lägenhet på fyra rum och kök. Den egna bostaden är på två rum och kök. Kostnader för semester samt hälso- och sjukvård och sparande är exempel på kostnader som inte finns med.

Tabell med kostnadsberäkningar för att flytta hemifrån eller bo hemma

Källa: Koll på pengarna 2022

Mer information om att flytta hemifrån

Mer om att köpa och hyra boende på hallakonsument.se

Prisförändringar under 2022 finns inte med i årets beräkningar

Beräkningarna ska ses som ungefärliga kostnader och vanligtvis brukar det inte vara så stora förändringar från år till år. Under året har dock flera oväntade händelser inträffat i vår omvärld som påverkat priserna för bland annat livsmedel, drivmedel och energi kraftigt. Beräkningarna för 2022 togs fram innan dessa händelser ägde rum.

Du som använder beräkningarna behöver därför vara medveten om att kostnaderna för framför allt livsmedel och hushållsel kan vara högre än vad Konsumentverket har beräknat för i år. Konsumentverket kommer inte att ta fram några nya beräkningar för 2022. Däremot räknar vi med att årets prisförändringar sannolikt kommer att påverka de konsumentprisindex och prismätningar som vi använder som underlag för Konsumentverkets beräknade hushållskostnader för 2023.

Koll på pengarna

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentverket tipsar om hur du kan planera din ekonomi och göra en egen budget. Här finns tabeller med beräknade kostnader för till exempel mat, kläder, mobiltelefon och hemutrustning.

Senast granskad 2 november 2021