Samverkan

Konsumentverket har en rådgivande expertroll i kontakten med myndigheter och instanser, både i Sverige och andra länder. Vi bidrar med kunskap om konsumenträtt och konsumenters förutsättningar med målet att fler ska kunna bidra till en bra och säker konsumentvardag.

Näringslivet

I arbetet med branschöverenskommelser har vi täta kontakter med näringslivet och olika branschorganisationer. En stor del av arbetet är förebyggande och handlar om hur marknadsföring och avtalsvillkor ska utformas. Konsumentverket utfärdar också föreskrifter, riktlinjer och vägledningar för företagen. Vårt mål är att arbeta ännu mer proaktivt för att bidra till smidiga och problemfria kontakter mellan konsumenter och företag. 

Andra myndigheter

Vi samarbetar med ett stort antal myndigheter i form av projekt, utbildningar eller annat som kan öka effektivitet och nytta inom gemensamma verksamhetsområden. Därutöver deltar vi i många nätverk och samordningsgrupper där flera myndigheter ingår.

Rådgivningsbyråerna

Det finns fyra konsumentbyråer som ger opartisk och kostnadsfri information och vägledning före och efter köp. Konsumentverket är representerat i samtliga styrelser.

Internationellt

Internationellt ligger fokus på EU-samarbetet men vi deltar också i andra forum för konsumentfrågor både nordiskt och globalt.

EU och internationellt samarbete

Konsumentverkets vägledning till konsumenter

Konsumentverkets vägledning till konsumenter är ett brett samverkansprojekt. Konsumentverket samordnar arbetet där nitton myndigheter är utpekade som informationsansvariga.

Utöver Konsumentverket deltar Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Boverket, Integritetsskyddsmyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kammarkollegiet, Kemikalieinspektionen, Kronofogden, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen, Spelinspektionen och Transportstyrelsen. De bidrar i upplysningstjänsten med kunskap inom sina specialområden. Arbetet sker också i nära samverkan med konsumentbyråerna och den kommunala konsumentvägledningen.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 22 april 2022