Samverkan

Konsumentverket har en rådgivande expertroll i kontakten med flera svenska myndigheter och instanser. Vi bidrar med kunskap om konsumenträtt och konsumenters förutsättningar med målet att fler ska kunna bidra till en bra och säker konsumentvardag.

Näringslivet

I vårt arbete med att sluta branschöverenskommelser har vi täta kontakter med näringslivet och olika branschorganisationer. En stor del av arbetet är förebyggande och handlar om hur marknadsföring och avtalsvillkor ska utformas. Konsumentverket utfärdar också föreskrifter, riktlinjer och vägledningar för företagen. Vårt mål är att arbeta ännu mer proaktivt för att bidra till smidiga och problemfria kontakter mellan konsumenter och företag. 

Andra myndigheter

Vi samarbetar med över 40 myndigheter i form av projekt, utbildningar eller annat som kan öka effektivitet och nytta inom gemensamma verksamhetsområden. Därutöver deltar vi i ett 30-tal nätverk och samordningsgrupper där flera myndigheter ingår.

Rådgivningsbyråerna

Det finns fyra konsumentbyråer som ger opartisk och kostnadsfri information och vägledning före och efter köp. Konsumentverket är representerat i samtliga styrelser.

Internationellt

Internationellt ligger fokus på EU-samarbetet men vi deltar också i andra forum för konsumentfrågor både nordiskt och globalt.

EU och internationellt samarbete

Hallå konsument

Upplysningstjänsten Hallå konsument, där alla kan få personlig vägledning i konsumentfrågor, är ett brett samverkansprojekt. Konsumentverket samordnar arbetet där sjutton myndigheter är utpekade som informationsansvariga.

Utöver Konsumentverket deltar Allmänna reklamationsnämnden, Boverket, Integritetsskyddsmyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kammarkollegiet, Kemikalieinspektionen, Kronofogden, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen, Spelinspektionen och Transportstyrelsen. De bidrar i upplysningstjänsten med kunskap inom sina specialområden. Arbetet sker också i nära samverkan med konsumentbyråerna och den kommunala konsumentvägledningen.

Senast granskad 17 juli 2019