Myndighetsnätverk för barn- och ungdomsfrågor

Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor utgår från barnkonventionen och fokuserar på barnets rättigheter. Genom samverkan vill de cirka 25 deltagande myndigheterna identifiera och samordna insatser som berör barn och unga.

Informationen om myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor finns på Barnombudsmannens webbplats.

Läs om myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor hos Barnombudsmannen

Kontaktpersoner

Kontaktperson
Anita Forsnäsgård, Konsumentverket
054-19 41 23

 

Senast granskad 9 februari 2022