Uppdrag och mål

Målet för konsumentpolitiken är ”väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion”.

Konsumentverket har tillsammans med flera andra myndigheter i uppdrag att bidra till att det konsumentpolitiska målet uppfylls. För att uppnå målet får vi uppdrag och ansvarsområden som beslutas av regeringen.

I det årliga regleringsbrevet anges de uppdrag som regeringen vill att vi ska utföra samt hur vi ska finansiera verksamheten för det kommande året.

Konsumentverkets regleringsbrev för 2024 på esv.se

Våra mål

Det konsumentpolitiska målet är bredare än Konsumentverkets ansvar då många myndigheter bidrar till att förverkliga politiken inom området. Vår roll kan utläsas i de uppdrag vi får från regeringen.

Konsumentverkets verksamhet bedrivs inom tre verksamhetsområden:
Konsument, Företag och Kunskap. Insatserna inom områdena ska tillsammans bidra till viktiga förändringar i samhället, förändringar som vi har sammanfattat i form av två effektmål:

  • Konsumentskadan minskar
  • Hållbar konsumtion blir enklare

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 6 mars 2024