Uppdrag och mål

Målet för konsumentpolitiken är ”väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion”.

Konsumentverket har tillsammans med flera andra myndigheter i uppdrag att bidra till att det konsumentpolitiska målet uppfylls. För att uppnå målet får vi uppdrag och ansvarsområden som beslutas av regeringen.

Våra mål

Det konsumentpolitiska målet är bredare än Konsumentverkets ansvar då många myndigheter bidrar till att förverkliga politiken inom området. Vår roll kan utläsas i de uppdrag vi får från regeringen.

Konsumentverkets verksamhet bedrivs inom tre verksamhetsområden:
Konsument, Företag och Kunskap. Insatserna inom områdena ska tillsammans bidra till viktiga förändringar i samhället, förändringar som vi har sammanfattat i form av två effektmål:

  • Konsumentskadan minskar
  • Hållbar konsumtion blir enklare
Senast granskad 25 november 2022