Barn och unga

Konsumtionsmönster, värderingar och attityder grundläggs tidigt. Därför är barn och ungdomar en attraktiv målgrupp på marknaden.

Barn och unga är kapabla konsumenter som deltar aktivt på marknaden. Det är också en sårbar konsumentgrupp eftersom deras kunskap och erfarenhet är begränsad samtidigt som de tar beslut för första gången. De löper därmed större risk att hamna i utsatta situationer i rollen som konsument.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för Konsumentverket och myndigheten arbetar aktivt för att barn och unga ska vara medvetna och säkra konsumenter. Konsumentverket beaktar FN:s barnkonvention och det innebär att myndigheten tar hänsyn till målgruppens särskilda behov, förutsättningar och rättigheter med syfte att skapa en bättre konsumentvardag för barn och unga.  

Bättre konsumentvardag för barn och unga

Konsumentverket arbetar med tillsyn och marknadskontroller och då fokuserar vi särskilt på två områden när det gäller barn och unga:

  • Marknadsföring till barn i digitala kanaler.
  • Säkra produkter och tjänster.

För att bidra till att unga konsumenter får kunskap och förmåga att hantera konsumentrollen, stödjer vi bland annat också skolan med material om konsumenträttigheter, privatekonomi, hållbar konsumtion och reklam. Vi har dessutom aktuell information på våra webbplatser.

Kampanj för att uppmärksamma barns rätt till konsumentutbildning  

Under 2023 sätter Konsumentverket fokus på barns rätt till konsumentutbildning och lärarens viktiga roll. Vi vet att konsumentutbildning ger barn och ungdomar kunskaper att använda här och nu, men också när de tar steget in i vuxenlivet. Vi vill lyfta betydelsen av detta genom vårt budskap "Alla barn har rätt till en grundläggande konsumentutbildning".

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 9 mars 2023