Funktionshinderfrågor

Vi har ett särskilt ansvar att föra in frågor som rör funktionshinder i vår verksamhet. Målet är att alla konsumenter ska kunna göra medvetna val och känna till sina rättigheter och skyldigheter oavsett funktionsförmåga.

Konsumenter med funktionsnedsättningar är en viktig målgrupp både när det gäller vårt tillsynsarbete, vår konsumentinformation och när det gäller att få ny kunskap om konsumentproblem. Vi identifierar problem och genomför olika åtgärder för att förbättra situationen för konsumenter med olika funktionsnedsättningar. Alla anställda på Konsumentverket får en grundutbildning om funktionsnedsättning och tillgänglighet. Utbildningen genomförs regelbundet.

Vi är en tillgänglig verksamhet

Som statlig myndighet har vi krav på oss att vara tillgängliga när det gäller lokaler, verksamhet och information. Våra webbplatser följer de riktlinjer som finns, våra publikationer finns i olika format och filmerna har svensk undertext. Våra lokaler har hög tillgänglighet och vi gör individuella anpassningar av arbetsplats och arbetsuppgifter.

Förordning (2001:526) om statliga myndigheters ansvar för genomförande av funktionshinderpolitiken på riksdagens webbplats

Senast granskad 19 november 2019