Aktuella regeringsuppdrag

Här hittar du de aktuella uppdrag Konsumentverket har fått av regeringen att utreda. Många gånger är dessa tidsbegränsade.

Förstärkt stöd till budget- och skuldrådgivning

Konsumentverket ska genomföra insatser för att förstärka stödet till den kommunala budget- och skuldrådgivningen i syfte att öka allmänhetens kännedom om verksamheten och att främja lokal samverkan. Om det bedöms lämpligt ska insatserna riktas särskilt till de verksamheter som har svårt att efterleva Konsumentverkets rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Rekommendationerna ska även ses över.

Insatserna ska om möjligt samordnas med andra aktörer som ger stöd till kommunerna i de här frågorna. Synpynkter ska inhämtas från bland annat Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen, Sveriges Kommuner och Regioner och Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 september 2024, med en delredovisning senast den 22 februari 2024.

Uppdraget i ändringen av regleringsbrevet 2023 från regeringen (pdf)

Uppdrag att främja konsumenters prismedvetenhet och rörlighet inom dagligvaruhandeln

Konsumentverket ska särskilt undersöka förutsättningarna för att genomföra riktade åtgärder som kan höja prismedvetenheten hos konsumenter i köpsituationer, exempelvis i fysiska butiker, och bidra till att konsumenter har god tillgång till information som möjliggör att de kan jämföra produkter och välja att handla hos de aktörer som erbjuder prisvärda alternativ.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 december 2023.

Om uppdraget att främja konsumenters prismedvetenhet och rörlighet inom dagligvaruhandeln på regeringens webbplats

Uppdrag att bistå miljömålsrådet 

Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell ingår i Miljörådet. Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål.

Läs mer om uppdraget på miljörådets webbplats 

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 10 mars 2023