Aktuella regeringsuppdrag

Här hittar du de aktuella uppdrag Konsumentverket har fått av regeringen att utreda. Många gånger är dessa tidsbegränsade.

Uppdrag att främja konsumenters prismedvetenhet och rörlighet inom dagligvaruhandeln

Konsumentverket ska särskilt undersöka förutsättningarna för att genomföra riktade åtgärder som kan höja prismedvetenheten hos konsumenter i köpsituationer, exempelvis i fysiska butiker, och bidra till att konsumenter har god tillgång till information som möjliggör att de kan jämföra produkter och välja att handla hos de aktörer som erbjuder prisvärda alternativ.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 december 2023.

Om uppdraget att främja konsumenters prismedvetenhet och rörlighet inom dagligvaruhandeln  på regeringens webbplats

Uppdrag att bistå miljömålsrådet 

Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell ingår i Miljörådet. Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål.

Läs mer om uppdraget på miljörådets webbplats 

Senast granskad 10 mars 2023