Aktuella regeringsuppdrag

Här hittar du de aktuella uppdrag Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda. Många gånger är dessa tidsbegränsade.

Uppdrag att bistå miljömålsrådet 

Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell ingår i Miljörådet. Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål.

Läs mer om uppdraget på miljörådets webbplats 

Senast granskad 10 mars 2023