E-handel och elektroniska fakturor

Vid en upphandling gäller särskilda villkor för fakturering till den offentliga sektorn. Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska.

Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska (e-faktura). Ny standard är PEPPOL BIS Billing 3.0. Notera att PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor inte räknas som e-fakturor.

Hur påverkas du som är leverantör till Konsumentverket?

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med Konsumentverket så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor till Konsumentverket måste vara elektroniska.

Vi uppmanar dig som leverantör till Konsumentverket att läsa mer om olika alternativ att e-fakturera.

Mer om olika alternativ att skicka e-faktura på Konsumentverkets webbplats

E-handel

Med e-handel menas de delar i den offentliga inköpsprocessen som kommer efter kontraktstilldelningen och rör beställning, leverans och fakturahantering.

E-handel är ett sätt att öka effektiviteten i inköpsprocessen, vilket ger fördelar både för köpare och leverantörer i den offentliga affären. Vi följer de gemensamma standarder inom området som används i offentlig sektor och som rekommenderas av Singel Face To Industri (SFTI). Dessa är väletablerade på marknaden, baseras på öppna och internationella standarder och lämpar sig för olika inköpssituationer.

Mer information finns på STFI:s webbplats

Senast granskad 9 november 2021