Lämna anbud

Om du vill lämna anbud till Konsumentverket, bör du se till att ha någon form av bevakning på när vi annonserar våra upphandlingar.

Detta kan ske till exempel genom att regelbundet gå in på vår webbplats eller genom att prenumerera på någon bevakningstjänst.

Att tänka på vid anbudsgivning

 • Hämta hem förfrågningsunderlaget via systemet TendSign om det är så angivet i annons. (Anbudsgivarna registrerar sig då i systemet för att kunna ta del av upphandlingsdokument samt för att kunna lämna anbud).
 • Läs igenom handlingarna noga.
 • Beställ dokument som ska bifogas anbudet och ta fram uppgifter som måste inhämtas.
 • Gå igenom vilka krav som är ska-krav och bedöm om ni kan uppfylla dem.
 • Se över eventuella bör-krav och besvara dem.
 • Läs igenom de kommersiella villkoren (det blivande avtalet) och godkänn dessa.
 • Upprätta anbudet enligt upphandlingsdokumentens anvisningar.
 • Använd och fyll i det anbuds-/svarsformulär som bifogats i förekommande fall.
 • Sätt pris på det som efterfrågats. 
 • Använd, fyll i och underteckna sanningsförsäkran som bifogats i förekommande fall.

Checklista

 • Har jag svarat på alla frågor?
 • Har jag bifogat alla begärda handlingar?
 • Har behörig person skrivit under anbudet?
 • Har anbudet skickats in enligt instruktionerna? (Vid större upphandlingar eller förnyade konkurrensutsättningar skickas anbudet in elektroniskt enligt anvisningar.)   
 • Lämna anbudet i tid.
Senast granskad 1 december 2020