Våra sociala mediekanaler

Här hittar du en kort beskrivning av Konsumentverkets sociala mediekanaler.

Vi bevakar våra sociala medier under kontorstid varje vardag och har som ambition att svara på frågor inom 24 timmar. På helger och helgdagar har vi ingen bevakning.

Konsumentverket förbehåller sig rätten att ta bort egna och andras kommentarer samt inlägg på de sidor som vi finns på. I normalfallet sker det tidigast efter tre månader. Om myndigheten efterfrågar information, eller får in kommentarer och inlägg som underlag till ett ärende, registreras detta i vårt diarium.

Kommentarer och inlägg av stötande eller kränkande karaktär tas bort med omedelbar verkan. Vi informerar inte om att kommentarer eller inlägg har tagits bort från eller har överförts till diariet.

Konsumentverket på Facebook

På Konsumentverkets Facebook-sida publicerar vi information om aktuella konsumentproblem. Du hittar också pressmeddelanden, varningar om farliga produkter, platsannonser, domar i aktuella mål som KO deltagit i och annan information om vårt arbete. Vi ger ingen vägledning på Facebook, men svarar förstås på enklare frågor

Konsumentverket på Facebook

Konsumentverket på Linkedin

På Linkedin publicerar vi till exempel lediga tjänster och berättar om aktuella projekt vi arbetar med. Syftet är att visa hur det kan vara att ha Konsumentverket som arbetsplats.

Konsumentverket på Linkedin

Konsumentverket på Instagram

På Instagram publicerar vi inlägg om konsumenträttigheter och problem konsumenter kan råka ut för. Vi ger ingen vägledning, men svarar på enklare frågor.

Konsumentverket på Instagram

Konsumentverket på Youtube

På Konsumentverkets Youtube-kanal samlar vi alla filmer vi producerat inom många olika ämnesområden.

Konsumentverket på Youtube

Konsument Europa på Linkedin

Konsument Europa arbetar för att underlätta handeln över gränserna inom EU, Norge, Island och Storbritannien. På LinkedIn kommunicerar Konsument Europa med olika intressenter om vår verksamhet och om aktuella händelser.

Konsument Europa på Linkedin

Konsument Europa på X 

Konsument Europas X används för att rapportera om den egna verksamheten i syfte att nå journalister och andra följare. Vi ger ingen vägledning via X.

Konsument Europa på X 

Senast granskad 26 oktober 2023