Webbplatser och sociala mediekanaler

Här hittar du en kort beskrivning av de webbplatser som Konsumentverket driver samt vår närvaro i sociala medier.

Våra webbplatser

konsumentverket.se

Konsumentverket.se är vår huvudwebbplats där vi informerar om myndighetens arbete och vårt uppdrag. Vi har också riktad information till lärare, företag, journalister och andra målgrupper.

hallåkonsument.se

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till oss kan du vända dig med konsumentrelaterade frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Hallå konsument är även vägen in till ECC Sverige som kan hjälpa dig med gränsöverskridande rådgivning.

Hallå konsument samordnas av Konsumentverket och samverkar med flera andra myndigheter och konsumentbyråer.

hallåkonsument.se

eccsverige.se

ECC Sverige är en del av nätverket European Consumer Centers Network som består av konsumentkontor i 30 länder. Kontoren finns i varje EU-land samt Island, Norge och Storbritannien. Vill du veta mer om ECC-verksamheten kan du besöka ECC Sveriges webbplats. Webbplatsen riktar sig inte till dig med konsumentfrågor. Har du ett problem eller en fråga kan du kontakta Hallå konsument.

eccsverige.se

moneyfromsweden.se

Money from Sweden vänder sig till dig som ska skicka pengar till utlandet. Via tjänsten kan du jämföra avgifter och växelkurser mellan olika banker, företag, ombud och andra finansiella institut som tillåter dig att skicka pengar utomlands.

moneyfromsweden.se

Våra sociala mediekanaler

Vi bevakar våra sociala medier under kontorstid varje vardag och har som ambition att svara på frågor inom 24 timmar. På helger och helgdagar har vi ingen bevakning.

Konsumentverket förbehåller sig rätten att ta bort egna och andras kommentarer samt inlägg på de sidor som vi finns på. I normalfallet sker det tidigast efter tre månader. Om myndigheten efterfrågar information, eller får in kommentarer och inlägg som underlag till ett ärende, registreras detta i vårt diarium.

Kommentarer och inlägg av stötande eller kränkande karaktär tas bort med omedelbar verkan. Vi informerar inte om att kommentarer eller inlägg har tagits bort från eller har överförts till diariet.

Konsumentverket på Facebook

På Konsumentverkets Facebook-sida publicerar vi information från Konsumentverket, till exempel pressmeddelanden, varningar om farliga produkter, platsannonser, aktuella rapporter och publikationer, domar i aktuella mål som KO deltagit i och annan information om vårt arbete.

Konsumentverket på Facebook

Konsumentverket på Twitter

Konsumentverkets Twitter används för omvärldsbevakning och för att rapportera om den egna verksamheten i syfte att nå journalister och andra följare. Vi ger ingen konsumentvägledning via Twitter men svarar förstås på enklare frågor.

Konsumentverket på Youtube

På Konsumentverkets Youtube-kanal samlar vi alla filmer vi producerat inom många olika ämnesområden.

Konsumentverket på Youtube

Konsumentverket på Linkedin

På Linkedin publicerar vi till exempel lediga tjänster och aktuella projekt vi arbetar med just nu. Syftet är att visa hur det kan vara att ha Konsumentverket som arbetsplats.

Konsumentverket på Linkedin

Hallå konsument på Facebook

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket.De inlägg som publiceras i flödet ska innehålla konsumentinformation från Konsumentverket eller någon av de myndigheter och konsumentbyråer som samverkar i upplysningstjänsten.Vi ger ingen konsumentvägledning via facebook men svarar förstås på enklare frågor.

Hallå konsument på Facebook

ECC Sverige på Twitter

ECC Sverige arbetar för att underlätta handeln över gränserna inom EU, Norge och Island. ECC Sveriges Twitter används för att rapportera om den egna verksamheten i syfte att nå konsumenter men också andra målgrupper som till exempel journalister.Vi ger ingen konsumentvägledning via Twitter men svarar förstås på enklare frågor.

ECC Sverige på Twitter

Senast granskad 21 oktober 2022