Budget- och skuldrådgivning

Du har kommit till en teckenspråksida.
Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad kommunal service där du kan få rådgivning om din ekonomi.

Budget- och skuldrådgivaren hjälper också till med beräkningar inför en skuldsanering samt omprövning och överklagan av beslut om skuldsanering. För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller inte vill ha skuldsanering kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag vid frivilliga överenskommelser. Rådgivaren kan även hjälpa till med att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Du kan hitta kontaktuppgifter till din kommuns budget- och skuldrådgivare på Hallå konsuments webbplats

Senast granskad 25 september 2023