Gör en anmälan till Konsumentverket

Du har kommit till en teckenspråksida.
Konsumentverket/KO tar emot anmälningar om problem på konsumentområdet.

En anmälan till oss innebär inte att du får hjälp i din enskilda tvist med företaget. Däremot kan en anmälan innebära att ett företag i framtiden tvingas att ändra i marknadsföringen eller i avtalsvillkoren.

Vi tar emot anmälningar som handlar om:

 • Vilseledande eller felaktig marknadsföring
 • Oskäliga avtalsvillkor
 • Felaktig prisinformation
 • Farliga produkter eller tjänster
 • Inställd eller försenad flygresa
 • Bristande tillgänglighet på tåg eller flyg (assistans, reservation och nekad ombordstigning)
 • E-postreklam du inte beställt, så kallad spam

Din anmälan bör innehålla:

 • Namnet på det företag du vill anmäla och om din anmälan gäller någon viss vara eller tjänst.
 • Beskriv tydligt varför du vill göra en anmälan mot företaget. Gäller anmälan marknadsföring är det viktigt att tala om när och var marknadsföringen har förekommit. Handlar det om radio- eller tv-reklam får du gärna ange sändningsdag, sändningstid och kanal.
 • Bifoga annonsen, avtalet, förpackningen, produkten eller annat som du har reagerat på.
 • Uppge telefonnummer eller andra kontaktmöjligheter om vi behöver kontakta dig för att få mer information. Du kan förstås alltid välja att vara anonym.

Skicka din anmälan till

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

Du kan också skicka din anmälan via e-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Konsumentverket är en statlig myndighet. Det innebär att alla dokument som du skickar till Konsumentverket/KO blir en allmän handling som kan begäras ut och bli läst av allmänheten.

Senast granskad 22 oktober 2019