Gör en anmälan till Konsumentverket

Du har kommit till en teckenspråksida.
Konsumentverket/KO tar emot anmälningar om problem på konsumentområdet.

En anmälan till oss innebär inte att du får hjälp i din enskilda tvist med företaget. Däremot kan en anmälan innebära att ett företag i framtiden tvingas att ändra i marknadsföringen eller i avtalsvillkoren.

Vi tar emot anmälningar som handlar om:

 • Vilseledande eller felaktig marknadsföring
 • Oskäliga avtalsvillkor
 • Felaktig prisinformation
 • Farliga produkter eller tjänster
 • Inställd eller försenad flygresa
 • Bristande tillgänglighet på tåg eller flyg (assistans, reservation och nekad ombordstigning)
 • E-postreklam du inte beställt, så kallad spam

Din anmälan bör innehålla:

 • Namnet på det företag du vill anmäla och om din anmälan gäller någon viss vara eller tjänst.
 • Beskriv tydligt varför du vill göra en anmälan mot företaget. Gäller anmälan marknadsföring är det viktigt att tala om när och var marknadsföringen har förekommit. Handlar det om radio- eller tv-reklam får du gärna ange sändningsdag, sändningstid och kanal.
 • Bifoga annonsen, avtalet, förpackningen, produkten eller annat som du har reagerat på.
 • Uppge telefonnummer eller andra kontaktmöjligheter om vi behöver kontakta dig för att få mer information. Du kan förstås alltid välja att vara anonym.

Skicka din anmälan till

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

Du kan också skicka din anmälan via e-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Konsumentverket är en statlig myndighet. Det innebär att alla dokument som du skickar till Konsumentverket/KO blir en allmän handling som kan begäras ut och bli läst av allmänheten.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 25 september 2023