Om Konsumentverket

Du har kommit till en teckenspråksida.
Konsumentverket är en statlig myndighet som har i uppgift att bevaka konsumenters intressen.

Regeringen och riksdagen bestämmer konsumentpolitikens mål och sätter ramarna för Konsumentverkets arbete.

Konsumentverket leds av en generaldirektör som också är Konsumentombudsman (KO). Konsumentombudsmannen (KO) bevakar marknaden och försvarar konsumenternas intressen mot företag i domstol.

Vi arbetar med:

  • tillsyn mot företag
  • ta emot anmälningar
  • överenskommelser med näringslivet
  • att varor och tjänster ska vara säkra
  • att hjälpa konsumenter att få ihop sin privatekonomi
  • att utbilda och ge stöd till konsumentverksamhet i kommunerna
  • att stärka unga att bli medvetna konsumenter
  • oberoende vägledning till konsumenter via Hallå konsument
  • oberoende vägledning till konsumenter vid köp från andra länder inom EU
  • att omvärldsbevaka och ta reda på konsumentproblem på olika marknader

Oberoende vägledning via Hallå konsument

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.

På webbplatsen hallakonsument.se hittar du användbar information och praktiska guider. Till oss kan du ringa, mejla eller chatta. Vi svarar direkt eller hjälper dig vidare till experter hos andra myndigheter, konsumentbyråerna eller kommunernas konsumentverksamhet.

Konsumentrådgivning på teckenspråk på Hallå konsuments webbplats

Konsument Europa för handel inom EU

Konsument Europa är en fristående enhet på Konsumentverket som delfinansieras av Europeiska kommissionen och ingår i nätverket European Consumer Centre. Konsument Europa ger konsumenter goda råd vid köp från andra länder inom EU, Norge och Island.

Läs mer på konsumenteuropa.se

Utbildning och stöd till kommunernas konsumentvägledare

De flesta svenska kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning. Du kan också få rådgivning i privatekonomiska frågor.

Du kan söka efter kontaktuppgifter till konsumentvägledaren i din kommun på hallakonsument.se

Senast granskad 1 juni 2021