När pengarna inte räcker

Kommande 23 maj 2024 kl 13:30-15:00

Webbinariet syftar till att ge dig kunskap om att leva med ekonomisk knapphet och hur det kan påverka livet och hälsan i familjen. Du får även tips på hur du kan stötta ekonomiskt utsatta personer.

Privatpersoners obetalda skulder hos Kronofogden har nu passerat 100 miljarder kronor och skulderna till inkassobolagen är också höga. I ett konsumtions- och kreditsamhälle lockas personer att konsumera för pengar de inte har. I en samhällsutveckling med ökade inkomstskillnader kan krediter fungera som en möjlighet att på olika sätt försöka leva upp till olika normer kring konsumtion. Men skuldsättning ökar riskerna att hålla fast människor i en utsatt ekonomisk situation och det påverkar även hälsan negativt.

 

Följande frågeställningar kommer att belysas:

  • Varför konsumerar vi för pengar vi inte har? Ekonomisk utsatthet och problematisk skuldsättning/överskuldsättning?
  • Hur påverkas barnen som växer upp i familjer med ekonomisk knapphet?
  • Hur kan vi stötta och hjälpas åt att minska risken för överskuldsättning?

Fyra olika föreläsare

Föreläser gör Torbjörn Hjort och Eva Mörk. Torbjörn är docent vid Socialhögskolan vid Lunds universitet. Torbjörn har i sin forskning fört samman två olika forskningsfält, nämligen det som kan kallas för fattigdoms – eller välfärdsforskning och forskning om konsumtion. Eva Mörk är professor i Nationalekonomi vid Uppsala universitet och har bland annat forskat på barnhälsa i familjer som lever på ekonomiskt bistånd.

 

Du får också lyssna till Karin Andersson som jobbar som budget- och skuldrådgivare och Fredrik Karlsson som jobbar som socialsekreterare på Myndighet Barn och unga i Lidköpings kommun. Karin och Fredrik har utvecklat samverkan i kommunen för att fånga upp och stötta föräldrar som har eller som riskerar att hamna i en problematisk skuldsättning.

Vem vänder sig webbinariet till?

Webbinariet riktar sig till dig som i ditt yrke möter ekonomiskt utsatta; socialsekreterare, diakoner, budget- och skuldrådgivare och personal inom vården med flera.

Var och när

Webbinariet är kostnadsfritt och sänds live i Teams. Har du inte möjlighet att delta live kan du ta del av det inspelade webbinariet i efterhand. Du behöver inte anmäla dig om du vill se webbinariet i efterhand. Inspelningen publiceras här på webbsidan någon dag efter att webbinariet har sänts.

När pengarna inte räcker

Kommande

Datum: 23 maj 2024

Tid: 13:30 - 15:00

Kategori: Privatekonomi

Föreläsare:

  • Torbjörn Hjort/Lunds universitet
  • Eva Mörk/Uppsala universitet
  • Karin Andersson och Fredrik Karlsson/Lidköpings kommun

Sista dag för anmälan är 21 maj 2024