Överskuldsättning och suicid

Kommande 9 oktober 2024 kl 10:00-11:15

När personer inte längre kan betala sina räkningar ökar risken för både psykisk och fysisk ohälsa. Webbinariet Överskuldsättning och suicid vill öka kunskapen om överskuldsättning som en riskfaktor för suicid och vad samhällets aktörer kan göra för att fånga upp och förhindra, innan det går för långt.

Utöver det personliga lidande som drabbar personer som har skulder och deras närstående innebär överskuldsättning också en stor kostnad för samhället i form av sjukvårdskostnader, minskad arbetsförmåga, arbetslöshetsersättning, sjukskrivning och sjukersättning. Samhället behöver bli bättre på att fånga upp individer i tillräckligt god tid för att förebygga ohälsa och för att minska samhällets kostnader för överskuldsättning.

Vad handlar webbinariet om?

Under webbinariet får vi höra Henrik Levinsson, fil Dr. och forskare vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet som kommer att prata om överskuldsättning som riskfaktor för suicidalt beteende. Henrik kommer även att nämna sin forskning om unga vuxnas privatekonomiska problem. Henrik har forskat under många år om sambandet mellan överskuldsättning och psykisk ohälsa. Från och med 2024 leder han ett treårigt forskningsprojekt som ska studera sambandet mellan överskuldsättning och suicid närmare.

 

Vi får också höra Bodil Nordin, budget- och skuldrådgivare i Höganäs berätta om arbetet med att rutinmässigt ställa frågor om suicidtankar vid budget- och skuldrådgivningen i Höganäs. I projektet ingår även att stärka samverkan med regionen och de lokala vårdcentralerna så att skuldsatta med suicidtankar kan få professionellt stöd utan dröjsmål – både från vården och från budget- och skuldrådgivningen. Budget- och skuldrådgivningen i Höganäs har beviljats medel från Region Skåne för att satsa på projektet "Samverkan för att förebygga att överskuldsatta tar sitt liv" under 2024.

Var, när och för vem?

Webbinariet är kostnadsfritt och riktar sig till dig som i ditt yrke möter ekonomiskt utsatta; socialsekreterare, personal inom vården, diakoner, budget- och skuldrådgivare med flera. 

 

Webbinariet sänds live i Teams. Har du inte möjlighet att delta live kan du ta del av det inspelade webbinariet i efterhand.  

Överskuldsättning och suicid

Kommande

Datum: 9 oktober 2024

Tid: 10:00 - 11:15

Kategori: Privatekonomi

Föreläsare:

  • Henrik Levinsson, Lunds universitet
  • Bodil Nordin, Höganäs kommun

Sista dag för anmälan är 7 oktober 2024