Problematisk skuldsättning hos utrikes födda

Genomfört 14 mars 2024 kl 13:00-14:15

Personer med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade med skulder hos Kronofogden. Webbinariet syftar till att ge kunskap om hur ekonomiska förutsättningar och brist på stöd riskerar att leda till problematisk skuldsättning hos utrikes födda.

Det här webbinariet riktar sig till dig som möter personer med utländsk bakgrund.

 

Personer med utländsk bakgrund är en utsatt grupp, ofta med låga inkomster och bristande kunskaper om ekonomiska och juridiska system i Sverige. Skulder till statliga myndigheter är det vanligaste ärendet bland invandrare i Kronofogdens databas. Följande frågeställningar belyses i webbinariet:  

  • Hur ser överskuldsättning ut bland utrikes födda?
  • Vilka socioekonomiska variabler är avgörande?
  • Vad säger de överskuldsatta?
  • Hur kan vi hjälpas åt att minska överskuldsättningen?

Föreläsare med stor kunskap och erfarenhet

Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson och analytiker på Kronofogden, föreläser på webbinariet. Davor har även disputerat i rättssociologi på ämnet överskuldsättning bland utrikes födda i Sverige. Föreläser gör också Ismahan Ayranci, budget- och skuldrådgivare i Järfälla och Samar Al-Abayechi, integrationshandläggare i Sundbybergs kommun. Båda har erfarenhet av att arbeta med utrikes födda.

Problematisk skuldsättning hos utrikes födda

Genomfört

Datum: 14 mars 2024

Tid: 13:00 - 14:15

Kategori: Privatekonomi

Föreläsare:

  • Davor Vuleta/Kronofogden, Ismahan Ayranci/Järfälla kommun, Samar Al-Abayechi/Sundbybergs kommun, Maria Lindstedt/Konsumentverket