Problematisk skuldsättning hos utrikes födda

Kommande 14 mars 2024 kl 13:00-14:15

Personer med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade med skulder hos Kronofogden. Webbinariet syftar till att ge kunskap om hur ekonomiska förutsättningar och brist på stöd riskerar att leda till problematisk skuldsättning hos utrikes födda.

För att förebygga problematisk skuldsättning/överskuldsättning behöver fler aktörer kunskap om hur de tillsammans kan fånga upp individer som riskerar skuldproblem. Det här webbinariet riktar sig till dig som möter personer med utländsk bakgrund.

 

Personer med utländsk bakgrund är en utsatt grupp, ofta med låga inkomster och bristande kunskaper om ekonomiska och juridiska system i Sverige. Skulder till statliga myndigheter är det vanligaste ärendet bland invandrare i Kronofogdens databas. Följande frågeställningar kommer att belysas i webbinariet:  

  • Hur ser överskuldsättning ut bland utrikes födda?
  • Vilka socioekonomiska variabler är avgörande?
  • Vad säger de överskuldsatta?
  • Hur kan vi hjälpas åt att minska överskuldsättningen?

Föreläsare med stor kunskap och erfarenhet

Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson och analytiker på Kronofogden, föreläser på webbinariet. Davor har även disputerat i rättssociologi på ämnet överskuldsättning bland utrikes födda i Sverige. Föreläser gör också Ismahan Ayranci, budget- och skuldrådgivare i Järfälla och Samar Al-Abayechi, integrationshandläggare i Sundbybergs kommun. Båda har erfarenhet av att arbeta med utrikes födda.

Var och när

Vi sänder webbinariet live i Teams. Har du inte möjlighet att delta live kan du ta del av det inspelade webbinariet i efterhand. Anmäl dig senast den 11 mars.

Problematisk skuldsättning hos utrikes födda

Kommande

Datum: 14 mars 2024

Tid: 13:00 - 14:15

Kategori: Privatekonomi

Föreläsare:

  • Davor Vuleta/Kronofogden, Ismahan Ayranci/Järfälla kommun, Samar Al-Abayechi/Sundbybergs kommun, Maria Lindstedt/Konsumentverket

Sista dag för anmälan är 11 mars 2024