Länkningspolicy

Spridning och länkning är viktigt för att vår information ska nå ut till fler och vi ser gärna att detta sker. Däremot finns det risker med detta och därför har vi en länkningspolicy som vi vill att du respekterar.
  • Ange länken till Konsumentverkets webbplats på ett neutralt sätt. Länken får aldrig riskera att vilseleda användare om vad Konsumentverket är eller vad vi står bakom
  • Använd endast så kallad hypertextlänk. Det vill säga att då användaren klickar på länken ska hen förflyttas till Konsumentverkets webbplats.
  • Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att Konsumentverkets material riskerar att missförstås eller att syftet med vårt material förvanskas.  
  • Det är inte tillåtet att använda Konsumentverkets logotyp som en länk till information på vår webbplats (eller i några andra sammanhang).

  • Undvik så kallad ramlänkning (frameslänkning). Det vill säga att när du länkar placeras Konsumentverkets webbplats  inom ramarna (frameset/i-frame) för en annan webbplats.
  • Undvik så kallad inlinelänkning. Det vill säga att du länkar så att informationen automatiskt hämtas från Konsumentverkets webbplats och placeras på en annan webbplats.

Om du har frågor om länkningspolicyn

Kontakta webbredaktionen@konsumentverket.se om du har frågor om hur du ska göra när du länkar.

Senast granskad 5 februari 2021