Spridning av vårt material

Vi vill gärna att material från webbplatsen sprids till flera. För att materialet ska spridas på ett schysst sätt finns det några regler som du ska följa.
  • Material från konsumentverket.se får inte användas i sådana sammanhang att det kan missuppfattas, misstolkas eller skada Konsumentverket. 
  • Materialet får inte mångfaldigas för att säljas utan särskilt tillstånd. 
  • Upphovsrättsligt skyddat material som bilder, filmer och texter får inte användas, kopieras eller mångfaldigas utan tillstånd.
  • Om du hämtat text från webbplatsen, ska du ange källa och datum när texten är hämtad. Detta för att källan ska kunna spåras om webbtexten uppdaterats eller flyttats.
  • Vid elektronisk vidareförmedling av text från vår webbplats hallåkonsument.se. rekommenderar vi länkning direkt till den sajten. Då får läsaren eller besökaren alltid den senaste versionen.
    Vår länkningspolicy

Mejla oss på webbredaktionen@konsumentverket.se om du har frågor.

Senast granskad 16 oktober 2023