Dom i målet KO – Guldbrev AB

Dom: 28 mars 2022
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Guldbrev AB
att vid marknadsföring av värdering och uppköp av guld till konsument i
Google-annons underlåta att tydligt ange vem som är avsändare.

Domstolen förbjuder företaget att vid marknadsföring av värdering och uppköp av guld till konsument förmedla intrycket att webbplatsen är en objektiv och oberoende rådgivnings- och prisjämförelsetjänst.

Domstolen förbjuder företaget att vid marknadsföring på webbplats av värdering och uppköp av guld till konsument att

  1. ange ett högsta pris per gram guld som ger intryck av att priset erbjuds oavsett vilken mängd guld som säljs och hur snabbt det skickas till Guldbrev AB för försäljning
  2. ange ett särskilt pris per gram guld för 25 gram certifierat 24 karat Bolidenguld

Patent- och marknadsdomstolen ålägger Guldbrev att vid marknadsföring av värdering och uppköp av guld till konsument på ett tydligt, begripligt, enkelt sätt och på framträdande plats informera om

  1. hur priset konsumenten kommer att erbjudas för inskickat guld beräknas med hänsyn till karathalt, inskickad totalvikt och snabbhetsbonus,
  2. att konsumenten kan tacka nej till den ersättning Guldbrev erbjuder, och
  3. att guldet kommer att återsändas om konsumenten tackar nej till erbjudandet från Guldbrev och, om avgift tas ut, storleken på avgiften.

Informationsåtgärderna ska vara vidtagna senast trettio dagar efter det att Patent- och marknadsdomstolens dom vunnit laga kraft.

Domstolen förbjuder företaget att vid marknadsföring använda sig av ett tidtagarur som förmedlar eller riskerar att förmedla intrycket av att det finns ett samband mellan uret och det guldpris som placerats i direkt anslutning till detta.

Domstolen förbjuder Guldbrev att vid marknadsföring på webbplats och i reklamfilm av värdering och uppköp av guld till konsument påstå att konsumenten har ångerrätt på sätt som skett om utövandet av rättigheten medför en kostnad för konsumenten.

Domstolen förbjuder företaget att vid marknadsföring, på webbplats och Facebook samt andra sociala medier med samma innebörd av värdering och uppköp av guld till konsument, påstå eller ge intryck av att tjänsten är gratis eller utan avgift eller därmed liknande uttryck, när konsumenten måste betala en avgift för det fall någon försäljning av guldet inte genomförs.

Domstolen förbjuder Guldbrev AB att vid marknadsföring, på webbplats och Facebook samt i andra sociala medier med samma innebörd av värdering och uppköp av guld till konsument, påstå att det finns en prisgaranti, när

  1. den endast gäller för likvärdiga internetguldhandlare, dvs. konkurrenten får bara finnas på internet och får endast handla med guld samt värderingen av guldet får enbart baseras på dess vikt och karat, eller
  2. Guldbrev AB istället för att utge ersättning för det högre pris som konkurrenten erbjudit kan skicka tillbaka guldet till konsumenten.

Samtliga punkter är förknippade med ett vite på 1 miljon kronor, sammanlagt åtta miljoner kronor.

För att se domen i sin helhet kontakta Konsumentverket via mejl konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/659.