Hövding 3 har allvarliga brister

Nyhet: 1 februari 2024 Prenumerera
Produkten Hövding 3 är inte säker. Den uppfyller inte de krav som gäller för skyddsutrustning och därför utfärdade Konsumentverket tidigare ett säljförbud.
Cyklist.

Texten uppdaterades 9 februari 2024

Den största risken med Hövding 3 är att den inte alltid löser ut i samband med en olycka och då har användaren inget skydd alls på huvudet. Tillverkaren har känt till ett flertal olyckor där användare drabbats av huvudskador när Hövding 3 inte reagerat.


Här är säkerhetsbristerna

  • När Hövding 3 typkontrollerades undersöktes bara att skyddet löser ut när cyklisten färdas i 20 kilometer i timmen respektive när en cyklist blir påkörd av en bil som färdas i 20 kilometer i timmen. Funktion vid högre hastigheter undersöktes aldrig. Tester som tillverkaren genomfört under hösten 2023 visar att Hövding 3 har allvarliga säkerhetsproblem eftersom utrustningen inte löste ut vid många av testfallen i högre hastighet, inte minst vid påkörning bakifrån.
  • Hövding 3 ger inget skydd vid vad tillverkaren kallat direktträffar och i bruksanvisningen står det fordon med platt front. Om du som användare blir påkörd av till exempel en buss eller lastbil kan du inte räkna med att skyddet löser ut. Ett antal användare har skadats vid den här typen av olyckor.
  • Hövding 3 har programmerats för att inte lösa ut vid långsamma huvudrörelser, trots att olyckor inträffat som medfört huvudskador.
  • Hövding 3 har ibland stängt av sig på egen hand utan att varna användaren om detta. När utrustningen är avstängd aktiveras den inte vid en olycka.
  • När Hövding 3 hinner aktiveras och blåsas upp får användaren många gånger ett tillräckligt skydd. Men främre delen av den uppblåsta airbagen och delar av sidorna provades vid typkontrollen med en väsentligt lägre islagsenergi än en vad som används när en traditionell cykelhjälm ska godkännas.

Vad händer nu?

Konsumentverket förbjöd försäljningen av Hövding 3 i slutet av förra året med anledning av säkerhetsbristerna. Företaget överklagade beslutet men därefter försatte sig bolaget i konkurs. Det innebär att det inte finns någon tillverkare som kan ta ansvar och återkalla produkterna.
Konsumentverket har nyligen skickat ett informationsbrev till de svenska återförsäljarna om bristerna med Hövding 3.

Kan jag få tillbaka mina pengar?

Om du köpt en Hövding 3 av en återförsäljare kan du reklamera utifrån att varan har allvarliga säkerhetsbrister och ställa krav på att köpet ska hävas. Att reklamera betyder att du vänder dig till inköpsstället, butiken eller återförsäljaren på nätet, och klagar på varan. Om köpet hävs innebär det att du får pengar tillbaka och får lämna tillbaka varan.

Konsumentverket informerar om konsumenters rättigheter vid fel i vara enligt konsumentlagstiftningen, informationen innebär inte ett tvingande beslut från Konsumentverket. Om företaget nekat din reklamation eller inte svarat på ditt krav på 30 dagar, kan du som konsument ha möjlighet att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för en opartisk prövning av ditt ärende.

Om du köpt den direkt från tillverkaren är möjligheten att få pengar tillbaka tyvärr små nu när företaget är i konkurs. I vanliga fall är det företaget som ska åtgärda produkten eller kompensera köparen, men det finns sällan pengar kvar i en konkurs så det räcker till så kallade oprioriterade fordringar. Om du vill kan du vända dig till konkursförvaltaren med dina ekonomiska krav, men löner och andra fordringar är högre prioriterade. Därför är utsikten att få tillbaka pengar för din Hövding 3 är tyvärr små.

Konsumentverkets bedömning

Konsumentverket står fast vid sin bedömning att Hövding 3 är farlig. Någon kontroll av äldre modeller har inte skett.

I Tyskland har försäljningen stoppats och Danmark utreder om den ska stoppas även där.

Företagets ansvar att informera

Enligt produktsäkerhetslagen är det företaget som ska informera både konsumenter och återförsäljare när produkter måste åtgärdas eller återkallas, inte myndigheten som påpekat bristerna. Det är därför Konsumentverket avvaktat med att gå ut med information och bara svarat på frågor från medierna. Först nu bedömer myndigheten att den får informera om säkerhetsbristerna med Hövding 3.