FMI och Konsumentverket redovisar regeringsuppdrag

Pressmeddelande: 1 mars 2024 Prenumerera
Fastighetsmäklarinspektionen och Konsumentverket har slutfört uppdraget att undersöka förutsättningarna för en sammanslagning av myndigheterna. Redovisningen har nu skickats in till regeringen.

Kovfmi_artikel2.jpg

Bild: Gunilla Paulsson, FMI och Cecilia Tisell, Konsumentverket

Uppdraget lämnades i november förra året. Sedan dess har myndigheterna tillsammans arbetat med att analysera vilka möjliga effekter och konsekvenser en sammanslagning skulle kunna innebära.

I redovisningen konstateras att det finns flera skillnader i myndigheternas uppdrag, finansiering och förutsättningar. Såväl för- som nackdelar med en sammanslagning har identifierats.

– Det finns flera faktorer som skulle komplicera en sammanslagning. FMI har tillsyn över ett reglerat yrke och har en disciplinnämnd som är ett särskilt beslutsorgan som inte finns inom Konsumentverkets verksamhet. FMI finansieras också av de avgifter som mäklare och mäklarföretag betalar medan Konsumentverket bekostas av skattemedel, säger Gunilla Paulsson, myndighetschef på Fastighetsmäklarinspektionen.

En sammanslagning skulle under en övergångsperiod innebära ökade kostnader, men samtidigt visar beräkningar på en långsiktig effektivisering bland annat genom minskade lokalkostnader. 

När ett eventuellt besked om sammanslagning kommer är i nuläget oklart.

– Det är upp till riksdagen att fatta beslut om. Jag kan konstatera att det arbete vi lagt ned på uppdraget utgör ett bra beslutsunderlag, säger Cecilia Tisell, generaldirektör på Konsumentverket.

Redovisning av uppdraget att lämna förslag om organisationsförändring (pdf)

Kontakt för medierna:

Cecilia Tisell, generaldirektör, via Konsumentverkets presstjänst på tfn 054-19 40 20