Internationell biljettåterförsäljare lovar skärpning

Pressmeddelande: 16 maj 2024 Prenumerera
Världens största återförsäljare av andrahandsbiljetter till konserter och evenemang, Viagogo, lovar att bättra sig efter hård kritik från EU:s konsumentskyddsnätverk och europeiska kommissionen. Ett stort antal konsumenter har flaggat för att företaget hetsar sina kunder till köp och att villkoren är otydliga.

Under lång tid har konsumenter inom Europa klagat på det internationella storföretaget Viagogo. Företaget, som också vänder sig till svenska konsumenter, har som affärsidé att sälja biljetter till konserter och olika typer av evenemang, till exempel fotbollsmatcher, i andra hand.

Klagomålen mot företaget handlar i många fall om att villkoren för kunderna är otydliga. Informationen har till exempel varit dålig gällande företagets roll som mellanhand, vem det är som faktiskt står bakom biljetterna samt vilka avgifter och skatter som tillkommer på priset. Dessutom har konsumenter klagat över att företaget hetsar till köp med hjälp av nedräkningsklockor och luddiga påståenden om biljettbrist.

Förbättring på många punkter

Sedan april 2021 har EU:s konsumentskyddsnätverk (CPC), där också Konsumentverket ingår, fört en dialog med Viagogo om problemen. Nu har företaget åtagit sig att bättra sig på ett flertal punkter:

  • Det ska bli tydligt för konsumenten att Viagogo inte är utfärdare av biljetterna som säljs på plattformen.
  • Konsumenten ska få information om det är en privatperson eller ett företag som står bakom biljetterna.
  • Det exakta platsnumret för biljetterna ska framgå, inte bara vilken sektion det är.
  • Det ska bli tydligt vilka avgifter som ingår i biljettpriset.
  • Viagogo ska klargöra hur olika biljetter rankas i sökresultat på webbplatsen.
  • Viagogo ska väsentligt minska antalet nedräkningsmeddelanden som visas på webbplatsen.

Dessutom har företaget gått med på att göra ett antal förändringar och förtydliganden av villkoren som gäller för konsumenten. Bland annat ska tiden för att göra ett återköp förlängas om problem skulle uppstå med biljetterna.

Viagogo har nu fram till augusti på sig att genomföra förändringarna. CPC-nätverket och kommissionen kommer att övervaka hur förändringarna presenteras. Om företaget misslyckas med att uppfylla sina åtaganden kan myndigheterna överväga att vidta rättsliga åtgärder.

Kontakt för medierna: Vid frågor och för ytterligare kommentarer kontakta presstjänsten tel 054-19 40 20.