Advea lovade gratis elektronikprylar - stäms av KO

Pressmeddelande: 5 februari 2024 Prenumerera
Säljarna lovade gratis hörlurar och paddor samt sänkt abonnemangskostnad, men konsumenterna som skrev på fick fakturor på 11 000–25 000 kronor. Nu stämmer Konsumentombudsmannen, KO, företaget Advea AB, numer Folisker AB, och personen bakom bolaget.

KO har en lång lista på fel som företaget gjort och som Patent- och marknadsdomstolen ska ta ställning till. Med tanke på hur omfattande verksamheten är och hur pass allvarliga lagöverträdelserna är anser KO att företaget ska betala en marknadsstörningsavgift på drygt en halv miljon kronor.

Risk för fortsatt verksamhet

Företaget har visserligen upphört med sin försäljning utomhus eller i köpcentrum sedan november 2023, men myndigheten befarar att den kan återupptas om inte domstolen sätter stopp. Myndigheten vill därför att domstolen omedelbart förbjuder personen bakom verksamheten att fortsätta med lagöverträdelserna, även i verksamhet i andra bolag, samt att företaget förbjuds att fakturera konsumenter som inte fått information om att de erbjudna varorna kostar upp till 25 000 kronor.

Hänsynslöst mot konsumenterna

– Metoderna vittnar om en påfallande hänsynslöshet mot konsumenter och en utpräglad nonchalans mot gällande regler, säger Ida Nyström som är processråd vid KO.

På marknader, mässor och utanför affärslokaler har säljarna från Advea lockat människor att skriva på genom att erbjuda gratis telefoner och annan elektronikutrustning och påstått att företaget kan sänka deras abonnemangskostnader. Säljarna har gett sken av att företaget representerar eller har ett samarbete med konsumentens befintliga teleoperatör.

Många orter

Bolagets säljare har besökt bland annat Sundsvall, Lycksele, Sölvesborg, Karlskrona, Ludvika, Östersund, Falun, Rättvik, Kisa, Linköping, Gagnef, Ockelbo, Tibro, Boden, Örnsköldsvik, Piteå, Umeå och Gävle. Säljarna har ofta uppgett att konsumenten inte behöver läsa igenom avtalet före påskrift eller att kostnaden som anges i dokumentet inte är något att bry sig om. Konsumenter som velat ångra avtalet har haft svårt att komma i kontakt med företaget och även mötts av felaktiga besked om ångerrätten.

Klagomål fortsätter komma in

Totalt har 72 anmälningar mot Advea kommit in till Konsumentverket under perioden april 2022 till och med december 2023. Under åren 2022–2023 har myndighetens vägledning haft 131 kontakter angående bolaget. Det fortsätter att komma in anmälningar och klagomål mot bolaget till Konsumentverket.


Kontakt för medierna: Ida Nyström, processråd vid KO, via presstjänsten tfn 054-19 40 20.