Zalando tar bort vilseledande miljöpåståenden efter EU-koordinerad insats

Pressmeddelande: 22 februari 2024 Prenumerera
Konsumentverket har varit med och lett en EU-koordinerad insats av webbutiken Zalando. Efter dialog med företaget slutar de nu med flera miljöpåståenden inklusive märkningar som varit missvisande.

Zalando är en av Europas ledande webbutiker inom mode och både webbsidan och appen har granskats av EU:s konsumentskyddsnätverk, CPC-nätverket, som består av myndigheter som kontrollerar att konsumentskyddslagstiftningen efterlevs inom EU. Under insatsen har det framkommit att företaget använde flera vilseledande miljöpåståenden inklusive miljömärkningar som sattes i nära anslutning till deras produkter. Det handlar bland annat om en hållbarhetsmärkning som de själva tagit fram. 

Många konsumenter vill göra medvetna val idag. Därför är det viktigt att man inte luras att köpa något som är sämre för miljön än vad som påstås i marknadsföringen, säger Konsumentverkets internationella jurist Emy Gustavsson och fortsätter:

– Vi har ett bra regelverk för att motverka “greenwashing” och i det här läget valde vi att agera på EU-nivå tillsammans med våra systermyndigheter eftersom Zalando är verksam i många medlemsländer.

Tydlig information om miljöfördelar

Från och med den 15 april 2024 kommer de missvisande miljöpåståendena att försvinna. I stället har Zalando gått med på att tydligt visa korrekt information om produkternas miljöfördelar, som till exempel hur stor del av ett plagg som är tillverkat av återvunnet material.  

– Än en gång har våra EU-koordinerade insatser gett goda resultat. Det är oerhört viktigt att marknadsledare som Zalando följer regelverket och inte använder sig av vilseledande miljöpåståenden i sin marknadsföring, säger Emy Gustavsson. 

 

Zalando har gått med på att: 

  • Ta bort den hållbarhetsflagga som använts från samtliga webbsidor 
  • Ta bort andra vilseledande miljöikoner (som t.ex. ett löv och ett träd) som visats bredvid produkterna  
  • Inte längre använda termen ”hållbarhet” eller andra obefogade termer som indikerar en miljömässig och/eller etisk fördel för företaget. I stället ska det finnas tydlig information om den specifika produkten 
  • Ta bort ikonerna och termen ”hållbarhet” från filtret och låta konsumenterna filtrera och välja produkter baserat på deras specifika egenskaper 
  • Ha tydlig och specifik information om produkters miljömässiga och/eller etiska fördel på produktdetaljsidan 
  • Omarbeta deras sida för hållbarhet genom två nya webbsidor med information om produktstandarderna och företagets hållbarhetsrelaterade metoder och strategier 
  • Se till att deras miljöpåståenden baseras på aspekter som är betydelsefulla för miljön 

 

Zalando kommer att lämna in en rapport där de beskriver vad som gjorts. CPC-nätverket ska sedan bedöma hur väl företaget genomfört åtagandena. Om Zalando bryter mot överenskommelsen kan CPC-nätverket överväga rättsliga åtgärder. 

 

Kontakt för medierna: Internationella juristen Emy Gustavsson via Konsumentverkets presstjänst på tfn 054-19 40 20