Äventyrsbad och badanläggningar

Det är alltid viktigt med ett förebyggande säkerhetsarbete, särskilt när barn är inblandade. Produktsäkerhetslagen gäller för badanläggningar som tillhandahåller bad mot betalning, oavsett om du är en privat aktör eller en kommun.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Konsumentverket har tillsammans med branschföreträdare tagit fram en vägledning för badanläggningar, som bygger på produktsäkerhetslagen och standarden SS-EN 15288-2. Målet med vägledningen är att minimera risken för personskador och att skapa en god sed på området som innefattar en hög skyddsnivå för besökare av badanläggningar.

Beställ standard SS-EN 15288-2 på SIS webbplats

Vägledning för badanläggningar

PDF 322 KB. Öppnas i nytt fönster.

Vägledningen är ett hjälpmedel för badanläggningar att uppfylla produktsäkerhetslagens krav.

Både du och besökaren har ett stort ansvar

Du har ansvar att underhålla och se till så att själva anläggningen är säker, att personalen har rätt kompetens och att besökare får ta del av den säkerhetsinformation som de behöver för att kunna nyttja badet på ett säkert sätt. I ansvaret ingår också att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete för att förebygga personskador.

Besökare har ansvar att följa anvisade säkerhetsregler. Föräldrar och andra vuxna som badar med barn ska se till så att barnen får den tillsyn och hjälp de behöver. Vi har tagit fram en affisch för att hjälpa anläggningarna att informera föräldrarna om deras tillsynsansvar.

Ett budskap som inte får drunkna

JPG 30 KB. Öppnas i nytt fönster.

En affisch med syfte att öka säkerheten vid bad. Finns på flera språk.

Läs mer om säkerhetsansvar för tjänster

Flera regler för säkerhet på badanläggningar

Produktsäkerhetslagens krav är centrala när det gäller säkerheten på badanläggningar. Övrig lagstiftning på området är ordningslagen, Polisens föreskrifter för tivolianordningar, miljöbalken, arbetsmiljölagstiftningen, plan- och bygglagen och lagen om skydd mot olyckor.

Rapport 2015:13 Marknadskontroll av äventyrsbad - Badanläggningar med äventyr och upplevelser

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster.

Marknadskontroll av äventyrs- och upplevelsebad där 12 anläggningar har fått redovisa sitt förebyggande säkerhetsarbete och dokumentation som visar att de uppfyller kraven på säkerhet.

Senast granskad 29 februari 2024