Säkerhet på lekland

När du driver ett lekland ska du se till att lekredskapen, övrig utrustning och verksamheten uppfyller gällande säkerhetskrav, dokumentation och information.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Att driva ett lekland innebär att du erbjuder en konsumenttjänst, som ska uppfylla kraven i produktsäkerhetslagen. Säkerhetskrav för lekredskap och annan utrustning finns i standarder. Vilka standarder som gäller beror på vilken typ av utrustning som finns på leklandet, till exempel:

  • Lekredskap och ytbeläggning, SS-EN 1176
  • Stötdämpande underlag för lekplatsens ytbeläggning – Bestämning av kritisk fallhöjd, SS-EN 1177
  • Hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning, SS-EN 14960
  • Gymnastikutrustning – Trampoliner, SS-EN 13219
  • Skumgrop/foampit Utrustning för sport och fritid – Trampolinparker SS-EN ISO 23659

Köp standarderna på SIS webbplats

Standarderna är ett hjälpmedel för dig så att du kan uppfylla de krav på säkerhet som finns i produktsäkerhetslagen

Följer lekredskap inte någon standard, eller en gammal standard, blir det en bedömningsfråga från fall till fall, och det är ditt ansvar att visa att produkten är säker.

Läs mer om säkerhetsstandarder

Förutom att redskap och utrustning ska vara säker behöver du även arbeta systematiskt med säkerheten.

Läs mer om systematiskt säkerhetsarbete

Vägledning för driftsansvarig

Konsumentverket har tagit fram en vägledning till dig som är leklandsägare eller driftsansvarig. Rekommendationerna i vägledningen är till största del baserade på produktsäkerhetslagen (2004:451) samt aktuella standarder. Att följa rekommendationerna är ett bra sätt att försäkra dig om att tjänsten du erbjuder är säker.

Konsumentverkets vägledning för dig som driver lekland.

Senast granskad 22 maj 2024