Dokumentation på lekland

Du behöver dokumentera och spara allt som görs för att bedöma, upprätthålla och förbättra säkerheten på leklandet.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Dokumentation som bör finnas på ett lekland:

 • drift- och underhållsplan
 • besiktningsprotokoll

 • dokumentation från tillverkaren

 • instruktioner för kontroll och underhåll

 • rutiner för de åtgärder som ska vidtas vid olyckor och brandsäkerhetsrelaterade rutiner

 •  logg över utförd rondering, egenkontroller, besiktning och åtgärder.

All dokumentation ska finnas tillgänglig för personalen i samband med underhåll, besiktning, kontroll, reparation och i händelse av en olycka.

Tillverkare av lekredskap och annan utrustning har ansvar att ge dig information

Tillverkaren ska förse leklandet med en mängd information. Det handlar om den information som behövs för att du ska kunna erbjuda en säker tjänst med hög skyddsnivå. I standarden för lekredskap står det vilka dokument som tillverkaren/lekredskapsleverantören ska förse leklandet med, bland annat:

 • Instruktion om redskapets installation, drift, besiktning och underhåll.
 • Information om lekredskapens säkerhet. Till exempel vilka användargrupper redskapet är avsett för, krav på stötdämpande underlag samt om övervakning krävs för vissa lekredskap. Leverantören ska också tillhandahålla certifikat som visar att lekredskapen uppfyller tillämpliga delar av SS-EN1176 och SS-EN 1177.
 • Leverantören ska se till att redskapen är märkta enligt standarden, med tillverkarens namn och adress, tillverkningsår, identifikationsnummer och vilken standard redskapet följer.
 • Tillverkaren ska tillhandahålla ritningar och figurer som är nödvändiga för att underhåll, besiktning och reparationer ska kunna utföras på ett korrekt sätt.
 • Annan utrustning än lekredskap som tex hoppborgar ska ha motsvarande dokumentation enligt ovan och för dem relevant standardmärkning; EN 14960 etc.

Samtliga instruktioner ska vara på svenska, läsbara och enkla att följa.

Beställ standard om lekredskap SS-EN1176 på SIS webbplats

Beställ standard om lekredskap SS-EN1177 på SIS webbplats

Har du inte fått dokumentationen av din leverantör från början eller om dokumentationen av någon anledning är borta är det ditt ansvar som näringsidkare att se till att skapa likvärdig dokumentation. Detta kan ske i samarbete med annan leverantör, besiktningsman och ackrediterat testlaboratorium.

Senast granskad 22 maj 2024