Ekonomiska aktörer

Med ekonomiska aktörer avses företag som kan vara både fysiska och juridiska personer, till exempel bolag eller föreningar. Ett annat begrepp som ofta används inom konsumenträtten är näringsidkare. Begreppet näringsidkare har olika innebörd inom skatterätten och konsumenträtten.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Här beskriver vi några av de roller du kan ha som näringsidkare eller ekonomisk aktör. Samtliga roller har ett företagaransvar som inträder redan efter några få affärstransaktioner. Vare sig verksamheten är inriktad på vinst eller inte.

Tillverkare

Tillverkare är en fysisk- eller juridisk person som tillverkar en produkt eller som låter konstruera eller tillverka en produkt och säljer den, i eget namn eller under eget varumärke.

Tillverkarens representant

Tillverkarens representant är en fysisk- eller juridisk person som är etablerad i EU och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter.

Importör

Importör är en fysisk- eller juridisk person som är etablerad i EU och som släpper ut en produkt på marknaden från ett land utanför EU.

Obs! Importörer har tillverkaransvar för konsumentprodukter som inte omfattas av harmoniserad lagstiftning. 

Distributör

Distributör är en fysisk- eller juridisk person i leveranskedjan, utöver tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en produkt på marknaden. För leksaker och personlig skyddsutrustning är det ett lagkrav att det alltid måste finnas en ekonomisk aktör i EU. När tillverkare, importör och tillverkarens representant saknas i EU blir leverantören av distributionstjänster ansvarig.

Leverantör av distributionstjänster

Leverantör av distributionstjänster är en fysisk- eller juridisk person som i samband med kommersiell verksamhet erbjuder minst två av tjänsterna magasinering, paketering, adressering och avsändning, utan att ha äganderätt till de varor som berörs, undantaget posttjänster.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 6 februari 2024