Risker med begagnade leksaker

Det finns olika typer av risker med begagnade leksaker. En del handlar om akuta risker och andra om risker på lång sikt. Till exempel kan lösa smådelar hamna i barnets luftvägar och orsaka kvävning.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Om barn sväljer ett batteri kan det få allvarliga frätskador i magen. Om en leksak som drivs med el är trasig, finns risk för brand. Om det går att komma åt strömförande delar finns risk för elchock. Leksaker som innehåller farliga kemiska ämnen kan påverka barnets hälsa på lång sikt.

Det är bra att tänka på att nyare leksaker ofta är säkrare än äldre leksaker. Att vi fasar ut de farliga begagnade leksakerna från marknaden, skyddar både människor och miljö. Här är några tips:

Tips till dig som säljer begagnade leksaker

  • Sälj inte trasiga leksaker. Kläm, känn och dra för att se att inga delar lossnar eller att sömmar går sönder så att innehållet kan komma ut. Små delar som lossnar kan innebära risk för att barn kvävs om de sväljer dem.
  • Rensa bort gamla leksaker som är av mjuk plast, luktar starkt eller är klibbiga och feta. De kan innehålla hormonstörande ämnen. År 2013 kom strängare regler för vilka kemiska ämnen leksaker inte får innehålla och i nytillverkade leksaker är fler alltså förbjudna. Riskerna är mindre i gamla leksaker av trä och hårdplast.
  • Sälj inte leksaker som har långa band eller starka magneter. Barn kan få band runt halsen och kvävas. Om barn sväljer flera starka magneter som dras till varandra kan barnet få allvarliga tarmskador som kan leda till döden.
  • Kolla att batteriluckan är svår för barn att öppna, till exempel genom att den har en skruv. Om barnet pillar upp luckan och sväljer ett knappcellsbatteri så kan det snabbt ge så allvarliga frätskador i barnets mage och tarm att det kan dö.
  • Om leksaken drivs av el, eller behöver laddas, är det bra att se över så att sladd och utsidan på leksaken är hela och utan skador. Se även till att stiften i stickproppen inte är sneda eller går att vicka på. Laddaren/transformatorn ska vara i original eller motsvarande med rätt ström, spänning (max 24V) och kontakt. Stickproppen ska vara tillverkad för vårt svenska elnät och eluttag.
  • När du säljer en leksak som behöver el är det viktigt att den fungerar som den ska. Blir den onormalt varm eller beter sig annorlunda måste du kassera den.

 

Senast granskad 14 november 2023