Tillsyn och marknadskontroller

Konsumentverket genomför marknadskontroller för att kontrollera att företag tar sitt ansvar så att varor och tjänster på marknaden följer lagstiftningen. Pågående marknadskontroller finner du här.