Marknadskontroll av hoppborgar 2024

Konsumentverket genomför en marknadskontroll av hoppborgar under 2024. Kontrollen är en uppföljning av 2022 och 2023 års kontroller. Bakgrunden är att det har förekommit mycket allvarliga olyckor med barn i hoppborgar. Dessutom har tidigare kontroller visat på bristande efterlevnad av gällande säkerhetskrav.

Det har förekommit mycket allvarliga olyckor med barn i hoppborgar. Konsumentverket genomför därför en uppföljande marknadskontroll av säkerheten av hoppborgar under 2024. Kontrollen sker vid olika evenemang som har hoppborgar runt om i Sverige, både genom oanmälda och föranmälda tillsynsbesök.

Tidigare kontroller har lett till beslut om återkallelse, ett tiotal beslut om förbud av hoppborgar förenat med vite och sju ansökningar om sanktionsavgifter.

Om ditt företag oaktsamt eller uppsåtligen tillhandahåller farliga hoppborgar kan Konsumentverket ansöka hos förvaltningsrätt om sanktionsavgift. Avgiften kan vara upp till tio procent av företagets årsomsättning (5 000 -5 000 000 kr).

Stora brister i säkerhet vid hoppborgar

Konsumentverkets marknadskontroller 2022 och 2023 visade på stora brister i både konstruktioner, säkerhetsinformation, teknisk dokumentation och tillhandahållandet av hoppborgar. 

Syftet med en uppföljande kontroll är att få bort fler farliga hoppborgar från marknaden. Vi vill ytterligare höja kunskapen i branschen avseende vilka krav och regler som gäller för att förebygga olyckor i hoppborgar.

Så går kontrollen av hoppborgar till

Kontrollen görs mot krav i standarden EN 14960:2019 och produktsäkerhetslagen som du som företagare måste följa. Efter vårt besök begär vi in den tekniska dokumentationen gällande dina hoppborgar. Du ska kunna visa besiktningsprotokoll eller annan dokumentation som styrker säkerheten hos utrustningen samt visa att du regelbundet kontrollerar hoppborgarna. Du ska också kunna visa vilken säkerhetsinformation du ger till kunder som hyr hoppborgar eller till anställda som ska montera eller övervaka hoppborgar. Du ska även kunna visa att du har säkerhetsförebyggande rutiner och rutiner för hur du agerar vid en olycka.

Resultatet av kontrollen sammanställs i en rapport som presenteras på vår webbplats.

Gällande regler för säkerhet vid hoppborgar

Information om regler och annat du som företagare ska veta och göra finns här på vår webbplats:

Om säkerhet vid hoppborgar

Tidigare marknadskontroller om hoppborgar

Konsumentverkets tidigare marknadskontroller kan laddas ner i vår publikationsshop:

Hoppborgar på evenemang – Uppföljning av marknadskontroll 2022 (2023)

Hoppborgar och liknade uppblåsbar lekutrustning (2022)

Hoppborgar - inventering, kontroll och information (2018)

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Konsumentverkets enhet för produktsäkerhet.

Telefon: 0771 - 42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Senast granskad 23 maj 2024