Regler per område/bransch

Beroende på vilken bransch du är i och vilken produkt du tillhandahåller finns det specifika lagar du behöver ha koll på.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Dina rättigheter

En kvinna diskuterar med en bilförsäljare

Konsumenträtten regleras av lagar och förordningar. Till exempel marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, produktsäkerhetslagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

Utöver lagar och förordningar kan det finnas kompletterande specifika regler för just ditt område och din produkt. Bland annat Konsumentverkets författningssamling, branschöverenskommelser och vägledningar men också branschpraxis, god sed och standarder.

Hitta din bransch/område i menyn och se vilka regler som gäller för dig och din produkt. Tänk på att informationen inte är en heltäckande guide för varje bransch utan ett komplement till vår allmänna information.

Se alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling

Branschöverenskommelser

Konsumentverket har ingått överenskommelser med olika branscher. Syftet med överenskommelserna är att ta fram villkor och marknadsföring som fungerar för både företag och konsumenter.

En branschöverenskommelse innehåller riktlinjer för både företag och konsumenter. Överenskommelsen är inte lagstadgad men branscherna förbinder sig att följa riktlinjerna och på så sätt påverka marknaden positivt. Oftast ses överenskommelser som god sed på marknaden.

Konsumentverkets författningssamling

Författningssamlingen består av föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna är bindande medan de allmänna råden fungerar som vägledning.

Vägledningar

Konsumentverket utfärdar vägledningar som beskriver och tolkar innehåll i lagar och förordningar.

En vägledning kan innehålla mer information än vad som finns i lagstiftningen. Syftet är att öka förståelsen för kraven som finns i lagarna.

Vägledningar är inte rättsligt bindande, men kan vara till hjälp vid bedömning och tillämpning och presenterar vår uppfattning. Läs dem som ett komplement till lagarna och förordningarna och inte som ett fristående dokument.

Senast granskad 23 maj 2024