Warn
Stäng

Har du blivit utsatt för bank- eller kortbedrägerier?

På vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats finns tips och mallar som du kan använda när du kontaktar din bank för att reklamera.

Gå till Hallå konsuments webbplats
Här kan du söka bland inkomna anmälningar som registrerats hos Konsumentverket från 1 januari 2019. Du får en lista med företag och vad anmälningen eller ärendet gäller. För äldre ärenden, eller för att läsa anmälningar och ärenden i sin helhet, måste du begära ut dem från vår registratur.

Anmälningar är en del av Konsumentverkets omvärldsbevakning. En anmälan behöver inte innebära att det anmälda företaget begått någon överträdelse.