Här kan du söka bland inkomna anmälningar och ärenden som registrerats hos Konsumentverket från 1 januari 2019. Du får en lista med företag och vad anmälningen eller ärendet gäller. För äldre anmälningar och ärenden, eller för att läsa anmälningar och ärenden i sin helhet, kan du begära ut dem från vår registratur.

Anmälningar är en del av Konsumentverkets omvärldsbevakning. En anmälan behöver inte innebära att det anmälda företaget begått någon överträdelse.