Sök anmälningar och ärenden i vårt diarium

Här kan du söka bland inkomna anmälningar och ärenden som vi har registrerat. Du får en lista med företag och vad anmälningen eller ärendet gäller. För att läsa anmälningar och ärenden i sin helhet, måste du begära ut dem från vår registratur.

Sök anmälningar och ärenden i vårt diarium

Om anmälningar

Anmälningar är en del av Konsumentverkets omvärldsbevakning.
En anmälan behöver inte innebära att det anmälda företaget begått någon överträdelse.

I diariet kan du söka på anmälningar och ärenden från 1 januari 2019. För äldre anmälningar och ärenden kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.

Sök anmälningar Konsumentverket

Här finns alla anmälningar som kommer till Konsumentverket. Anmälningarna är en viktig del av vår omvärldsbevakning. När en anmälan kommer in till Konsumentverket går våra handläggare igenom dem och avgör om vi ska granska företaget eller inte. Alla anmälningar som rör farliga varor eller tjänster bedöms och resulterar i de flesta fall i ärenden.

Sök ärenden Konsumentverket

Här finns tillsynsärenden som vi driver, men även ärenden gällande ansökningar om organisationsstöd, remisser och branschöverenskommelser. Om vi bedömer att ett företag bryter mot någon av lagarna vi har tillsyn över kan vi inleda ett tillsynsärende mot företaget. Konsumentverket kan också inleda ärenden på eget initiativ.

Sök ärenden Konsument Europa

Här finns förfrågningar som kommit in till Konsument Europas rådgivande verksamhet fram till maj 2021. Det är frågor inför köp, eller efter att problem uppstått med en vara eller tjänst. Konsument Europa bedriver inte tillsynsverksamhet.

Begär ut anmälningar och ärenden

För att läsa anmälningar och ärenden i sin helhet kan du begära ut dem från vår registratur. Skicka din begäran till konsumentverket@konsumentverket.se. Handlingarna genomgår en sekretessprövning innan de lämnas ut. Konsumentverket tillämpar avgiftsförordningen (1992:191).

Statistik - anmälningar och vägledning till konsumenter

På vår sida för statistik kan du se anmälningar och vägledningsärenden inom olika konsumentområden.

Gå till Konsumentverkets statistiksida

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur Konsumentverket behandlar personuppgifter

Senast granskad 20 maj 2024